KIL Senior Stipend

KIL senior har i år to stipender det er mulig å søke på. KIL Senior Utviklingsstipend og KIL Senior Prestasjonsstipend.

Søknadsfrist 20.04.22
Søknadsskjema (elektronisk)

I statuttene står det:

Et stipend for enkeltutøvere, unge trenere og unge dommere i idrettslaget

Personen skal ha markert seg spesielt positivt for og i Konnerud IL det siste året

Beskrivelse: 

Personen må ha vært medlem i KIL i minst 5 år.

Personen må minst fylle 16 år i løpet av søkeåret.

Stipendet tildeles en ung og lovende utøver/trener/leder/dommer som har markert seg spesielt positivt for og i Konnerud IL det foregående året.

Rapportering:

Det forutsettes at den som får tildelt stipendet sender KIL en rapport om hvordan stipendet er brukt.

Rapporten skal sende KIL seinest i mai året etter tildelt stipend.

KIL Senior Utviklingsstipend:

Tildeles en person som passer til beskrivelsen, som har vist seg som en god ambassadør for KIL, og som har særskilt behov for økonomisk støtte til videre utvikling.

KIL Senior Prestasjonsstipend:

Tildeles en person som passer til beskrivelsen, som har vist seg som en god ambassadør for KIL, og som har skilt seg ut med gode prestasjoner i idrett det siste året.