KIL Senior Stipend

Stipender
KIL Senior deler ut to stipender i år. KIL Senior Utviklingsstipend og KIL Senior Prestasjonsstipend.

Begge stipender er pålydende 15 000 kroner. Stipendene deles ut som en del av KILfesten.

Fristen for innsendte innstillinger til stipend er søndag 26.02.2023 kl 23.59.

Skjema og informasjon finner du her: https://forms.gle/uFyrardJa1rxHYXFA