Innkalling til årsmøte i Konnerud IL

Styret innkaller herved Årsmøte i KIL.

Møtet avholdes tirsdag 17. april, kl. 19.00 på Klubbhuset.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3. april. konnerud@konnerud.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på https://www.konnerud.no  Av miljøhensyn kommer vi ikke til å skrive ut saksdokumentene til møtet.

Agenda Årsmøte Konnerud IL 17. april 2018

KIL TOTALREGNSKAP 2017 Korrigert

KONS. BALANSE 2017 Korrigert

Noter til regnskapet 2017

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2017 – Konnerud IL

Fremlegg 1 – Medlemskap for trener og lagledere

Fremlegg 2 – Medlemskontingent

Fremlegg 3

Fremlegg 4 – med innstilling fra styret

Fremlegg 5 – Endring på Orgplan pkt om Kontrollkomite

DRIFTSAVTALE FOR KOMMENDE IDRETTSBYGG Redigert

Forslag-til-endring-250417-KIL-Verbal-Org-plan-2012-des-1 (002)

Årsrapport – kontrollkomiteen 2017

Styrets Økonomiske beretning for 2017

Budsjett for hall – admin 2018

KIL Verbal Org plan – 26.04.2017

Årsberetning Konnerud IL 2017-2018

IFO:

Årsberetning IFO 2017

Budsjett IFO 2018

Allidrett:

Årsberetning Barneidretten 2017

Budsjett Allidretten 2018

Fotball:

Årsberetning fotball 2018

KIL Fotball budsjett 2018

Protokoll 05032018 Fotball

Håndball:

Årsberetning for 2017 Håndball

Budsjett 2018 Håndball

Protokoll årlig gruppemøte Konnerud Håndball 2016 uten vedtak ført inn (003)

KIL Senior:

Konnerud IL KIL senior

Orientering:

Kopi av Budsjett 2017 Orientering

Protokoll gruppemøte o-gruppa 190318

Årsrapport orienteringsgruppa 2017

Sykkel:

Protokoll fra årlig gruppemøte 2018 – Sykkelgruppa

Budsjett Sykkel 2018

Årsberetning 2017 sykkelgruppa

Ski:

Årsmøtet_KIL_Ski_09.04 2018 med valg

KIL Ski Budsjett 2018_final

2018-04-09 Protokoll Årlig gruppemøte SKI 2017_18

Bandy:

Årsberetning 2018 Bandy

Referat Årsmøte 2018 Bandy

Rregnskap 2017 og Bandybudsjett 2018 oppsummert inkl periodisering

World Cup:

Årsrapport World Cup til årsmøtet for 2017