Innkalling til årsmøte i Konnerud IL

Styret innkaller herved Årsmøte i KIL.

Møtet avholdes tirsdag 17. april, kl. 19.00 på Klubbhuset.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3. april. konnerud@konnerud.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på http://konnerud.no  Av miljøhensyn kommer vi ikke til å skrive ut saksdokumentene til møtet.