Innkalling til Årsmøte i Konnerud IL

Konnerud IL innkaller til Årsmøte  torsdag 25. april 2019 kl. 1900 på klubbhuset.

Saker til Årsmøte må være sendt styret innen 11. april.

Styret

DOKUMENTER:

Agenda Årsmøte Konnerud IL 25. april 2019

ÅRSRESULTAT samlet for KIL 2018
Regnskap og balanse Hall og ADMIN
BALANSE Samlet for KIL 2018
Organisasjons plan endret 27. april 2017
KIL Verbal Org plan – 26.04.2017
Lov for Konnerud Idrettslag 2016
Årsrapport – kontrollkomiteen 030419_v4
Noter KIL Regnskapet 2018
Styrets økonomiske beretning med underskrift
Revisors beretning 2019
Budsjett Hall – Admin 2019
Årsberetning Konnerud IL 2018 – 2019
Valgkomiteens innstilling til Årsmøte 2019
Fremlegg 1
Fremlegg 2

Allidrett:
Resultatregnskap Allidrett
Balanse detaljert Allidrett
Budsjett Allidretten 2019
Årsberetning Barneidretten 2018

IFO:
Regnskap og balanse IFO
Budsjett IFO 2019
Årsberetning IFO 2018

Bandy:
Regnskap og balanse Bandy
Årsberetning Bandygruppa 2018-2019
Protokoll Bandy Gruppemøte 2019
Budsjett Bandy 2019 inkl periodisering

Håndball:
Regnskap og balanse Håndball
Årsberetning Konnerud håndball -2018 (002)
Protokoll Håndball
Budsjett Håndball 2019

Fotball:
Årsberetning-fotball-2018-2
Regnskap og balanse Fotball
budsjett fotball
Protokoll Fotball med Undersrkift

Orientering:
Resultatregnskap Orientering
Budsjett 2019 Orientering
Balanse Orientering
Protokoll gruppemøte o-gruppa 18-3-2019
Årsrapport orienteringsgruppa 2018

Ski:
Regnskap og balanse Ski
ProtokollÅrsmøteKIL_SKI2019_signert
KIL Ski_Budsjett 2019 – til godkjent på Årsmøtet
Årsberetning SKI 2018_2019_(21.03.2019)_ILN

Sykkel:
Årsberetning 2018 sykkelgruppa
Regnskap og balanse Sykkel
Protokoll Sykkel
Budsjett Sykkel 2019 -sammenfattet

KIL Senior:
Årsmøte papirer fra KIL Senior inkl Protokoll
Regnskap og balanse KIl Senior

World Cup:
Årsrapport World Cup årsmøtet for 2018
Budsjett Skisprint 2019