Innkalling til Årsmøte i Konnerud IL

Konnerud IL innkaller til Årsmøte  onsdag 10. juni 2020 kl. 1900 i Konnerudhallen. Meld i facebook eller mail til brage@konnerud.no om du tenker å møte opp da det hjelper oss med smittevernet.

Saker til årsmøte må være sendt styret innen 27. mai.

Alle dokumenter vil legges ut på KIL sine nettsider en uke før Årsmøte.

Styret

Agenda Årsmøte Konnerud IL 10. juni 2020

Protokoll Årsmøte Konnerud IL 10.6.2020

KIL Verbal Org plan – 26.04.2017
Styrets Økonomiske Beretning 2019
Revisors beretning
Kontrollutvalgets rapport for 2019 inkl protokoller fra møtene
ÅRSREGNSKAP SAMLET 2019
Noter til regnskap
Lovnorm for idrettslag 01012020
BALANSE SAMLET 2019
Årsberetnign KIL med underskrift
Balanse Admin-hall-klubbhus
Resultatregnskap Idrettshuset
Resultatregnskap Admi-Hall-klubbhus
Budsjett Admin-Hall-Klubbhus 2020
Nye økonomi rutiner KIL
Fullstendighets erklæring fra Ernst&Young
Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet i Konnerud IL
Fremlegg 1
Fremlegg 2

Ifo:
Årsberetning Konnerud IFO 2019
Budsjett ifo 2020
Balanse IFO
Resultatregnskap IFO

Allidrett:
Årsberetning Allidrett 2019
Budsjett Allidretten 2020
Resultatregnskap Allidrett

Fotball:
Årsberetning fotball 2019_
Budsjett fotball
Protokoll Fotball
Balanse Fotball
Resultatregnskap Fotball

Håndball:
Årsberetning Konnerud håndball -2019.doc uten signatur
Budsjett-Håndball-2020 endelig utgave
Protokoll Håndball 2020
Balanse Håndball
Resultatregnskap Håndball

KIL Senior:
Resultatregnskap KIL senior
Balanse KIL senior
Årsberetning KIL Senior
Protokoll KIL Senior

Orientering:
Årsrapport orienteringsgruppa 2019 v2
Protokoll gruppemøte o-gruppa 5-3-2020
KIL Orientering budsjett 2020
Balanse Orientering
KIL Orientering regnskap 2019 forenklet

Sykkel:
Budsjett Sykkel 2020
Balanse Sykkel
Resultatregnskap sykkel 2019
Signert protokoll fra årlig gruppemøte 2019 – sykkelgruppa

Ski:
Styrets beretning SKI 2019_2020
Konnerud Ski_Budsjett 2020
Balanse Ski
Resultatregnskap Ski detaljert
SignertProtokollÅrsmøteSkigruppa

Bandy:
Årsberetning Bandygruppa 2019-2020
Protokoll Bandy årlig gruppemøte 2020
Budsjett 2020 Bandygruppa
Balanse Bandy
Resultatregnskap Bandy

World Cup:
Årsrapport 2019 WC
Resultat World Cup spesifisert 2019
Budsjett WC 2021 Skisprinten