Aktivt Konnerud – Et aktivitetssenter for alle!

Lørdag 8. september inviterer Konnerud IL til storslagen åpning og Grand Opening av Aktivt Konnerud, men du lurer kanskje på hva Aktivt Konnerud egentlig er?

Konnerud Idrettslag

Konnerud IL er Drammens største idrettslag med nesten 3000 medlemmer og aktiviserer store deler Konnerud med alle våre tilbud. Vi ønsker å være et

Kunnskapsrikt, Inkluderende og Levende idrettslag. Vi ønsker å være KIL! Gjennom dagens tilbud når vi ut til mange, men vi når ikke ut til alle. For å nå våre mål om å være et idrettslag for ALLE på Konnerud, må vi tenke nytt og tørre å gå nye veier. KIL er et idrettslag med stor plassmangel og sprengt bane/hall kapasitet. Det er ingen plass i våre lokaler til nye aktiviteter. Derfor ønsker vi gjennom Aktivt Konnerud prosjektet å utvide Konnerud IL sine aktivitetsområder.

Aktivt Konnerud

Konnerud Idrettslag ønsker å opprette et aktivitets- og folkehelsesenter midt i Konnerud sentrum. Her vil vi tilby varierte aktiviteter og skape et sosialt samlingspunkt for hele Konnerud. Aktivt Konnerud prosjektet kan deles inn i fem underkategorier: Aktive Barn, Aktiv Ungdom, Aktiv Voksen, Aktiv Senior og Aktiv Familie. Under disse kategoriene ønsker vi å videreutvikle og samle dagens tilbud, samtidig som vi vil utvikle nye aktivitetstilbud under Aktivt Konnerud paraplyen.

For å kunne utvikle dette prosjektet, trenger vi mer plass. Konnerud IL har derfor fått muligheten til å leie lokaler midt i Konnerud sentrum. Lokalet ble tidligere benyttet av Akropolis. Lokalene er store og meget godt egnet til fysisk aktivitet. Vi har planer om å tilby aktivitet i lokalene fra morgen til kveld, for barn, unge, voksne og eldre, gjennom hele uka.

Aktiv Barn

Den første gruppa i Aktivt Konnerud er Aktiv Barn. Aktiv Barn er en samling med aktivitetstilbud for barn under 12 år. Vi ønsker blant annet å tilby barnedans, motorikk-leik, barne-yoga, samt at vi har et egent barnehage-opplegg.

KIL ønsker å tilby barn på Konnerud et enda bedre aktivitetstilbud, og syns det er veldig unødvendig at mange foreldre kjører opp og ned til byen for at barna skal danse der nede. KIL vil derfor gjennom Aktiv Barn opprette et eget dansetilbud for barn. Her vil barn i alle aldre få muligheten til å utfolde seg i flere kule dansesjangere.

Gjennom motorikk-leik ønsker vi å gi barna muligheten til å utforske forskjellige sanser og bevegelser. Motorikk trening er en fantastisk måte for barna til å utvikle sine motoriske ferdigheter på, og kan skape mange morsomme bevegelsesøyeblikk.

Barne-Yoga er et konsept som bygger på at barna leker og er kreative mens de beveger seg, samtidig som de lærer å kontrollere egne følelser og emosjoner. På Barne-Yoga vil barna ha det gøy og utforske bevegelser på en ny måte, i en sikker og prestasjonsfri sone.

Høsten 2018 startet Konnerud IL opp en egen Para-Allidrettsgruppe for barn med nedsatte funksjonsevner. Det har vært en fantastisk reise å være med på å se hvordan disse barna har vokst, takket være denne gruppa. Vi ønsker nå å videreutvikle og utvide dette tilbudet, slik at vi kan nå ut til enda flere barn og unge med nedsatte funksjonsevner. Vi vil derfor utvikle et tilbud som heter Para-Motorikk. Para-Motorikk handler om å utvikle de motoriske ferdighetene og sansene til barn med nedsatte funksjonsevner.

Den siste underkategorien i Aktive Barn gruppa er barnehage-opplegget. Dette opplegget handler om at Konnerud IL vil invitere barnehager til å samarbeide om et unikt lærings- og utviklings tilbud i barnas barnehagehverdag.

Aktiv Ungdom

Den andre gruppa i Aktivt Konnerud prosjektet er Aktiv Ungdom. Aktiv Ungdom er en samling med aktivitetstilbud for ungdom. Blant disse tilbudene er basistrening for ungdom, rytmisktrening for ungdom, yoga for ungdom, ungdomskvelder, ArrowTag og eSport.

Basistrening for ungdom handler om å lære ungdommene å trene riktig og smart. Her ønsker vi å samarbeide med lokale fysioterapeuter for å utvikle et skadeforebyggende styrketreningstiltak, som har som mål å holde våre ungdommer skadefrie. Når ungdommer opplever lengre skadeavbrekk, øker sjansen for at mange slutter med idretten sin. Derfor er det viktig at vi lærer ungdommen hva som skal til for å holde seg skadefri. Basistrening for ungdom vil også inneholde gruppetreningstimer med sosialt preg, hvor ungdommer kan komme sammen for morsomme styrketreningsøkter.

Gjennom rytmisktrening for ungdom ønsker vi å tilby flere aktiviteter og treningsformer som bygger på å bevege seg etter musikk. Dette kan være alt fra dansekurs med hippe ungdomsinstruktører til aerobic inspirert trening sammen med vennegjengen. Her ønsker vi å jobbe tett sammen med ungdommene for å utvikle et treningstilbud som ungdommene ønsker seg. Vi vet at det er mange ungdommer som i dag drar ned til byen for å få lignende tilbud, og vi ønsker nå å legge til rette for at de skal slippe å ta turen ned til byen.

Med yoga for ungdom skal ungdommene få muligheten til å lære seg yoga og vi håper at dette kan være et flott avbrekk i en ellers stressende hverdag. I en rapport fra University of London, kommer det frem at yoga kan hjelpe mot psykiske og fysiske lidelser, samt øke selvfølelsen og energinivået. Med flere og flere ungdommer som opplever utfordringer rundt sin egen psykiske helse, ser vi på yoga som en ideell måte å holde kroppen og sinnet i sjakk. Vi tror at dette kan være et fantastisk tilbud for ungdommer på Konnerud, som kan være med på å bedre hverdagen til veldig mange ungdommer.

Vi ønsker at Aktivt Konnerud lokalene skal bli et sosialt samlingspunkt for ungdommer, og vi vil derfor arrangere ungdomskvelder en gang i måneden. Her vil vi invitere ungdommene inn til morsomme aktiviteter og kule «hang-out» områder. Ungdommene vil bli gitt stor frihet til å forme opplegget slik de selv ønsker det, og Ungdomsutvalget i KIL vil lede dette arbeidet.

Konnerud IL ønsker å nå ut til enda flere ungdommer, og måten vi ønsker å gjøre dette på, er ved å satse på eSport. I dag er eSport en av verdens raskest voksende konkurranseformer. eSport vil i 2022 være en del av Asia-lekene og Paris jobber med å få de inn i OL programmet for 2024. I følge statistikk fra eSports Marketing Blogg, så er det 2,1 milliarder mennesker som spiller videospill, og det er 145 millioner mennesker som er eSport entusiaster på verdensbasis.2 Definisjonen på eSport er ifølge Wikipedia: «eSport er videospill i en formalisert form for konkurranse eller prestasjonsutøvelse. All sportslig aktivitet som benytter datamaskiner og ofte datanettverk, som direkte regelgivende forutsetning for spillet som utøves gjelder som eSport.» Med andre ord, eSport har gjort spilling til konkurranse, veldig ofte i det formatet vi kjenner igjen fra den tradisjonelle idretten.

Det er ikke bare i konkurranseformatet eSport og idrett er like. I eSport er det viktig å være en god lagspiller, kunne tenke kjapt i stressende situasjoner og man må ha motivasjonen til å trene på det som trengs for å bli bedre. Personlig tror jeg det er den uendelige strømmen av mestringsfølelse som gjør at ungdommer har blitt så glad i videospilling. De beste spillene premierer spillerne og utfordrer de på det nivået de er på, med et naturlig element av progresjon. Det er perfekt differensiering til enhver tid.

Vi skal arrangere sosiale spill-kvelder, hvor ungdommer i alle aldere kan komme og spille med hverandre. Spill-kveldene skal være en katalysator for å få ungdommene inn døra, slik at vi kan introdusere dem for alle de andre aktivistene vi har i idrettslaget. Her skal eSport være en sosial inngangsport til idrettslaget vårt, en sosial inngangsport til idretten og det aktive lokalsamfunnet på Konnerud.

Målet er å arrangere en spill-kveld i uka, gjennom hele skoleåret. I tillegg til den sosiale spill-kvelden, ønsker vi å etablere et eSport lag, som skal representere

Konnerud Idrettslag i eSport konkurranser. Vi ønsker å skape et ungdomsmiljø for spillentusiaster. Dette eSport-laget vil trene som alle andre idrettsutøvere, både med øving på PC ’en, og ved fysisk trening for å ha utholdenheten og konsentrasjonen til å kunne utvikle seg som eSport utøver. eSport laget vil fungere som en primusmotor for spill-kveldene, på samme måte som et A-lag i fotball er primusmotor for sine unge håpefulle. Det er også et mål om at de mest entusiastiske eSport ungdommene selv skal styre opplegget og ha ansvaret for spill-kveldene. Her håper vi på at eSport-laget vil være gode rollemodeller.

I tillegg vil vi starte en Streaming-kanal der lokale spillere vil få muligheten til spille sammen med KIL sine eSport utøvere og lokale «helter», mens det streames til våre følgere. Streaming gjennom Twitch har blitt et kjempe fenomen og en av

hovedplattformen for spill-interesserte ungdommer. Dette ønsker vi å være en del av, og ønsker å samarbeide med lokale spill-interesserte for å gjøre dette til en underholdene plattform for å vise frem KIL eSport.

Aktiv Voksen

Den tredje gruppa i Aktivt Konnerud er Aktiv Voksen. Aktiv Voksen er en samling med aktivitetstilbud for voksne på Konnerud. Blant disse tilbudene er videreutvikling av Gømtimen, styrketrening for voksne, yoga for voksne og rytmisk trening for voksne.

På nyåret startet KIL opp med Gømtimen, et treningstilbud for voksne på Konnerud.

Her hjelper vi folk til å komme seg over dørstokkmila, for å trene sammen med andre. Vi har funnet ut at det er veldig mye morsommere å trene sammen med andre, og at det er mye lettere å komme seg over dørstokken når du vet at andre venter på deg på den andre sida. Gømtimen handler om å mikse styrketrening og leiker vi bruker i vårt «Av Ungdom, For Ungdom» prosjekt ute på barneskole, og tilpasse det til de voksne.

Vi ønsker også ha diverse styrketrenings tilbud, i form av gruppetreninger for voksne. Her vil tilbudene variere i intensitet, lengde og variasjon, slik at vi kan nå ut til alle på Konnerud. Enten det er noen som ønsker en effektiv intervalløkt i en travel hverdag eller om det er noen med god tid som ønsker litt lavere intensitet. Det er mange spreke og ivrige voksne på Konnerud, i alle aldersgrupper, så vi tror det er høy etterspørsel etter slike gruppetreningstilbud.

Yoga er en fantastisk måte å lære seg å styre tankesettet sitt, gjennom å kontrollere pusten sin. Gjennom Yoga ønsker vi å legge til rette for en prestasjonsfri sone der folk finner roen og får kontroll over egne følelser.

Det er også veldig mange voksne som liker å bevege seg i takt med musikken, så vi vil også tilby «rytmisktrening for voksne». Tilbudet vil bli differensiert ut ifra ønsket nivå, intensitet og varighet.

Aktiv Senior

Den fjerde gruppa i Aktivt Konnerud prosjektet er Aktiv Senior. Aktiv Senior er en samling med aktivitetstilbud for seniorer på Konnerud. Blant disse tilbudene er videreutvikling av Sterk og Stødig og trening for seniorer.

I vinter startet Konnerud IL opp et «Sterk og Stødig» tilbud i samarbeid med Drammen kommune og Konnerud Bo og Service senter. Tilbudet bygger på forebygging av funksjonssvikt og fall hos eldre. Målgruppen for «Sterk og Stødig» er hjemmeboende eldre med begynnende funksjonssvikt og ustøhet, som går uten hjelpemidler innendørs og fortsatt klarer seg godt i egent hjem uten særlig bistand fra kommunen. Treningen blir ledet av seniorer som er kurset gjennom «Sterk og Stødig» systemet.

I tillegg ønsker vi å utvikle et treningsopplegg for litt yngre seniorer, men også dette tilbudet har fokus på skadeforebygging. Styrketrening vil være en viktig del av opplegget, da dette gir økt livskvalitet og vesentlig reduserte sjanser for skader.

Det vil også være viktig for oss å gjøre dette til en sosial arena for seniorene, så vi vil tilby senior-kaffen etter treningene. Her vil seniorer bli invitert til å være med på sosial time med mange gode kaffe-prater.

Aktiv Familie

Den femte gruppa i Aktivt Konnerud prosjektet er Aktiv Familie. Aktiv Familie er en samling med aktivitetstilbud for familier på Konnerud. Blant disse tilbudene er mamma-/pappaperm trening, barn-foreldre trening og arrangering av barnebursdager.

Mamma-/pappaperm trening er trening for mammaer og papper som er i fødselspermisjon og ønsker å holde seg aktiv. Dette vil være et gruppetreningstilbud der man møtes for å trene sammen med barnet. Det blir lagt opp til øvelser som har til hensikt å skape tette bånd mellom barna og foreldrene, samtidig som foreldrenes fysiske form øker og barnas motoriske ferdigheter øker.

Barn-foreldre trening bygger på å utvikle et konsept hvor barn kan trene sammen med foreldrene sine, og at både foreldre og barn kan hygge seg sammen på trening. Tanken er at man kan bruke hverandre som motivasjon og at det er en flott arena for å utvikle tette forhold, gjennom å tilbringe kvalitetstid sammen med hverandre.

I helgene ønsker vi å arrangere barnebursdager i lokalene, slik at enda flere kan benytte seg av de flotte lokalene. Her vil man kunne ha muligheten til å booke flere forskjellige opplegg, enten man ønsker å komme til dekket bord eller bare ønsker lokalene. Vi vil ha aktivitetsledere klare for å skape stor aktivitet og masse bursdagsglede.

Aktivt Konnerud, et aktivitetssenter for alle!