Informasjon fra interimsstyret

“Jeg er glad for den tilliten årsmøtet har gitt meg, og de øvrige i interimsstyret.
Vår hovedoppgave er nå å finne gode kandidater til KILs nye styre, som vil bli presentert på ekstraordinært årsmøte i august.

Årsmøte nå i juni vedtok endringer i organisasjonsplan for Konnerud Idrettslag, i henhold til Future-rapporten.

Interimsstyre vil gjennomgå rapporten, og vurdere om det skal foreslås ytterligere endringer i struktur og organisasjonsforhold i KIL.

Vi er godt i gang med denne viktig oppgaven, og jeg gleder meg til et godt samarbeid med alle gruppene og de flinke medarbeiderne i administrasjon i Konnerud Idrettslag.

Ønsker alle en riktig god sommer!”.

Mvh
Christine Fossen

 

Kontakt info interimsstyret:

Christine Fossen –  Christine.Fossen@jd.dep.no mobil: +47 99 21 20 99

Jon Reidar Winge – wingejon@gmail.com mobil:+47 41493110

Helle Stine Høvås – helle@bvd.no mobil +47 900 63 931