Vedtekter Konnerud IFO

 

 • 1. Eierskap og formål

Konnerud IFO holder til i Konnerudhallen og eies og drives av Konnerud Idrettslag. IFO er for 1-4 klassinger, hvor allsidig fysisk aktivitet står sentralt. Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive opplevelser og mestringsfølelse innenfor en rekke ulike aktiviteter og idretter, samt mulighet til lek og frie aktiviteter etter skoletid.

 • 2. Innhold

Hver dag vil det være organisert aktivitet i ca. 1 time fra kl.14.30 -15.30, hvor vi følger den ukentlige periodeplanen. Det varier mellom ute – og inneaktiviteter. Vi er opptatt av å tilby et allsidig opplegg, som inneholder både balanse, koordinasjon og samarbeid. Noen av aktivitetene er; fotball, håndball, kanonball, ski, basketball, innebandy, skøyter, “hjuldager”, dans, kreative hinderløyper, skogturer og mange forskjellige leker.

I de feriene IFO holder åpent består dagene av mye turer i Strømsåsen til bl.a. Blektjern, Risdalstårnet og Drammens geografiske midtpunkt. Vi koser alltid litt ekstra da med grilling, is, eller film på ettermiddagen.

Vi tilbyr også egne kurs på IFO bl.a. slalåmkurs i Haukåsbakken, hoppkurs i Gjerpenkollen, golfkurs på Imjelt Golfsenter, Taekwondo mfl.

Se årsplan IFO 2020 2021

 • 3. Fasiliteter

Vi har tilgang på en rekke fasiliteter i umiddelbar nærhet, som gjør at IFO er det optimale stedet å være for barn som er glad i fysisk aktivitet, lek og moro.

– Idrettshall med tilgang til masse utstyr. Bl.a hoppeslott og turnutstyr.

– Gress – og kunstgressbaner

– Kunstisbane

– Konnerud Skistadion som har kunstnøanlegg og eget skileikområdet

– Tuftepark, ballbinge og lekeplass med ulike apparater

– Gåserudbakken (akebakke)

– Fantastiske friluftslivmuligheter hele året

 • 4. Matservering

På IFO er all mat inkludert i prisen. Når barna kommer på IFO etter skoleslutt får de brødmat og knekkebrød med pålegg. Vi serverer også varm mat og frukt et par ganger i mnd.

I ferier når IFO er åpent hele dagen får barna frokost mellom kl.07.45 og kl.10.00.

 • 5. Styring, ledelse og bemanning 

– Leder på IFO er ansatt av Konnerud Idrettslag.

– IFO leder har det administrative og pedagogiske ansvaret.

– Leder på IFO i samarbeid med daglig leder av idrettslaget tilsetter personalet. Assistenter bør ha relevant utdanning/erfaring

– I tillegg til leder på IFO tilsettes assistenter i et antall som vurderes utfra antall barn, aktivitetsnivå og budsjett. Det beregnes minimum en voksen pr. 15 barn, men i utgangspunktet er vi en voksen pr. 12 barn.

 

 • 6. Åpningstider

Vi holder åpent mandag – fredag fra skoleslutt til kl.16.45.

IFO er åpent fra kl.07.45 til kl.16.45 i høstferien, vinterferien, siste uka i juni (skoleferien) og fra 1. august og frem til skolestart, samt når skolen har planleggingsdager.*

*Enkelte inneklemte dager kan IFO være stengt pga for få påmeldte barn.

IFO er stengt hele juli mnd, juleferien (romjula), påskeferien og andre helligdager.

 

 • 7. Opptak

Leder av IFO tar imot søknader og tildeler plasser. Plass tildeles barn fra 1. klasse t.o.m. 4. klasse. Vi har også nå åpnet opp for inntak av 1 klassinger hele året.

De som søker full plass (5 dager) vil ha førsteprioritet. Deretter de som søker 4 dager. IFO har et begrenset antall deltidsplasser. De som allerede har søsken på IFO vil bli prioritert. I enkelte tilfeller kan skjev sammensetning rettes opp ved prioritering av alder og kjønn.  Det er løpende opptak hele året.

Trykk for påmelding

 •  8. Faktura / betaling

– Man vil alltid bli fakturert for hele måneder uavhengig om man begynner midt i måneden eller om man benytter seg av hele dager i feriene.

– Det betales for 11 måneder pr år (juli er betalingsfri mnd.)

– Faktura blir sendt i starten av hver mnd, hvor betalingsfristen er 10 dager etter den blir sendt ut. Betalingen gjelder da for påfølgende måned.

– Det er betalingsplikt selv om barnet ikke møter til IFO.

– Ved manglende betaling mister barnet rett til plass på IFO.

– Prisene indeksreguleres før skolestart hvert år.

 

 • 9. Oppsigelse /endring av plass

– Foresatte kan si opp og endre plassen på IFO med 1.mnd skriftlig varsel, innen den 1. i hver mnd. F.eks sender du oppsigelse/nedjustering av plass, 15 i en mnd, vil det bli 1,5 mnd`s oppsigelsestid. Den sendes på mail til leder for IFO. Merk! Oppsigelser/nedjustering av plass etter 1. april må betale ut skoleåret (til og med juni).

– Det må betales for IFO-plassen i oppsigelsestiden.

– Ved manglende betaling over lengre tid vil det medføre skriftlig oppsigelse av plassen.

– Det er løpende opptak hele året.

 

 • 10. Periodeplaner

Hver fredag blir det lagt ut en periodeplan for kommende uke. Disse blir lagt ut her.

Hverdagen på IFO 2020- 2021

 • 11. Diverse

Ved barns sykdom / fravær fra IFO det ringes eller sendes en SMS til IFO-telefonen: 986 23 030. Merk! Dette gjelder også om de ikke har vært på skolen!