Vedtekter Konnerud IFO

 

 • 1. Eierskap og formål

Konnerud IFO holder til i Konnerudhallen og eies og drives av Konnerud Idrettslag. IFO er for 1-4 klassinger, hvor allsidig fysisk aktivitet står sentralt. Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive opplevelser og mestringsfølelse innenfor en rekke ulike aktiviteter og idretter, samt mulighet til lek og frie aktiviteter etter skoletid.

 • 2. Innhold

Hver dag vil det være organisert aktivitet i ca. 1 time fra kl.14.30 -15.30, hvor vi følger den ukentlige periodeplanen. Det varier mellom ute – og inneaktiviteter. Vi er opptatt av å tilby et allsidig opplegg, som inneholder både balanse, koordinasjon og samarbeid. Noen av aktivitetene er; fotball, håndball, kanonball, ski, basketball, innebandy, skøyter, “hjuldager”, dans, kreative hinderløyper, skogturer og mange forskjellige leker.

I de feriene IFO holder åpent består dagene av mye turer i Strømsåsen til bl.a. Blektjern, Risdalstårnet og Drammens geografiske midtpunkt. Vi koser alltid litt ekstra da med grilling, is, eller film på ettermiddagen.

Vi tilbyr også egne kurs bl.a. slalåmkurs i Haukåsbakken og hoppkurs i Gjerpenkollen.

 

 • 3. Fasiliteter

Vi har tilgang på en rekke fasiliteter i umiddelbar nærhet, som gjør at IFO er det optimale stedet å være for barn som er glad i fysisk aktivitet, lek og moro.

– Idrettshall med tilgang til masse utstyr. Bl.a hoppeslott og turnutstyr.

– Gress – og kunstgressbaner

– Kunstisbane

– Konnerud Skistadion som har kunstnøanlegg og eget skileikområdet

– Tuftepark, ballbinge og lekeplass med ulike apparater

– Gåserudbakken (akebakke)

– Fantastiske friluftslivmuligheter hele året

 • 4. Matservering

På IFO er all mat inkludert i prisen. Når barna kommer på IFO etter skoleslutt får de brødmat og knekkebrød med pålegg. Vi serverer også varm mat og frukt et par ganger i mnd.

I ferier når IFO er åpent hele dagen får barna frokost mellom kl.07.45 og kl.10.00.

 

 • 5. Styring, ledelse og bemanning 

– Leder på IFO er ansatt av Konnerud Idrettslag.

– IFO leder har det administrative og pedagogiske ansvaret.

– Leder på IFO i samarbeid med daglig leder av idrettslaget tilsetter personalet. Assistenter bør ha relevant utdanning/erfaring

– I tillegg til leder på IFO tilsettes assistenter i et antall som vurderes utfra antall barn, aktivitetsnivå og budsjett. Det beregnes minimum en voksen pr. 15 barn, men i utgangspunktet er vi en voksen pr. 12 barn.

 

 • 6. Åpningstider

Vi holder åpent mandag – fredag fra skoleslutt til kl.16.45.

IFO er åpent fra kl.07.45 til kl.16.45 i høstferien, vinterferien, siste uka i juni (skoleferien) og fra 1. august og frem til skolestart, samt når skolen har planleggingsdager.*

*Enkelte inneklemte dager kan IFO være stengt pga for få påmeldte barn.

IFO er stengt hele juli mnd, juleferien (romjula), påskeferien og andre helligdager.

 

 • 7. Opptak

Leder av IFO tar imot søknader og tildeler plasser. Plass tildeles barn fra 1. klasse t.o.m. 4. klasse. Vi har også nå åpnet opp for inntak av 1 klassinger hele året.

De som søker full plass (5 dager) vil ha førsteprioritet. Deretter de som søker 4 dager. IFO har et begrenset antall deltidsplasser. De som allerede har søsken på IFO vil bli prioritert. I enkelte tilfeller kan skjev sammensetning rettes opp ved prioritering av alder og kjønn.  Det er løpende opptak hele året.

Trykk for påmelding

 •  8. Faktura / betaling

– Man vil alltid bli fakturert for hele måneder uavhengig om man begynner midt i måneden eller om man benytter seg av hele dager i feriene.

– Det betales for 11 måneder pr år (juli er betalingsfri mnd.)

– Faktura blir sendt i starten av hver mnd, hvor betalingsfristen er 10 dager etter den blir sendt ut. Betalingen gjelder da for påfølgende måned.

– Det er betalingsplikt selv om barnet ikke møter til IFO.

– Ved manglende betaling mister barnet rett til plass på IFO.

– Prisene indeksreguleres før skolestart hvert år.

 

 • 9. Oppsigelse /endring av plass

– Foresatte kan si opp og endre plassen på IFO med 1.mnd skriftlig varsel, innen den 1. i hver mnd. Den sendes på mail til leder for IFO. Merk! Oppsigelser etter 1. april må betale ut skoleåret (til og med juni).

– Det må betales for IFO-plassen i oppsigelsestiden.

– Ved manglende betaling over lengre tid vil det medføre skriftlig oppsigelse av plassen.

– Det er løpende opptak hele året.

– Endring av plass kan skje med 1 mnd. varsel fra den 30 hver mnd.

 

 • 10. Periodeplaner

Hver fredag blir det lagt ut en periodeplan for kommende uke. Disse blir lagt ut her.

 

 • 11. Diverse

Ved barns sykdom / fravær fra IFO det ringes eller sendes en SMS til IFO-telefonen: 986 23 030. Merk! Dette gjelder også om de ikke har vært på skolen!