Påmelding

Vi har ledige plasser på IFO igjen nå!

Gratis prøveuke på IFO! Skriv i kommentarfeltet at du ønsker prøveuke, også hvilken uke. Så planlegger vi det derfra.

Send mail til ronny@konnerud.no hvis du lurer på noe i forbindelse med påmelding.

Merk! Prisene prisindeksreguleres 1. januar hvert år! 

Info IFO for 1 klassinger:

Ny ordning hos Drammen kommune! Fra 1. aug, 2022 vil 1 klassinger på IFO få 12 timer gratis pr. uke.

Det vil si nesten en 3-dagersplass på IFO. *

For 3-dagersplass vil det koste 228 kr.*

For 4-dagersplass vil det koste 643 kr.*

For 5-dagersplass vil det koste 913 kr.*

*Det tilkommer et transport – og mattillegg på totalt 420 kr. pr barn for de med 4- og 5 dagersplass og 400 kr pr. barn for de med 2-og 3 dagersplass.

Mer info fra kommunenen om ordningen nederst her. Vi sender over lister til kommunen, så fort vi får inn påmeldingen.

Redusert/gratis oppholdsbetaling:

Foresatte som vil søke redusert oppholdsbetaling for IFO må sende søknad til  drammensskolene@drammen.kommune.no De skal legge ved skattemelding 2021. Husk vi kan ikke garantere at de får behandlet søknaden med engang. Husk å si ifra til IFO-leder om at du har søkt!

IFO Påmeldingsskjema

Skriv i kommentarfeltet når dere ønsker oppstart (eller prøveuke).

Det tilkommer et transport – og mattillegg på totalt:

420 kr. pr barn for de med 4- og 5 dagersplass

400 kr. pr barn for de med 2- og 3 dagersplass