Påmelding

Vi har nå åpnet opp for inntak av 1. klassinger hele året!

Gratis prøveuke på IFO! Skriv i kommentarfeltet at du ønsker prøveuke, også hvilken uke. Så planlegger vi det derfra.

Send mail til ronny@konnerud.no hvis du lurer på noe i forbindelse med påmelding.

Når det gjelder ordningen rundt gratis ettermiddagsplasser på SFO/AKS kompenseres også de som går på IFO med samme beløp som kommunal SFO/AKS. Det vil si at de som går under gratis plass ordningen (inntekt under 462 000) betaler kun mellomlegget. Merk! Hvis man har formiddagsplass på AKS og delt ettermiddagsplass mellom AKS/IFO får man ikke kompensert for IFO. Har man derimot kun f.eks 3 ettermiddager på AKS og 2 på IFO får man kompensert samme beløp som 5 ettermiddager på AKS.

IFO Påmeldingsskjema

Skriv i kommentarfeltet når dere ønsker oppstart (eller prøveuke).

Det tilkommer et transport – og mattillegg på totalt 400 kr. pr barn. (Ekstra koronautgifter er også inkludert her)