Orienteringskurs

Vi ønsker å holde et kurs i orientering for barna på IFO. Kurset er et nybegynnerkurs og vil holdes to mandager : 17.10.22 og 24.10.22.

Vi setter ikke noe begrensing på antall barn, men stenger heller påmeldingen hvis vi ser at det blir for mange barn.
Kursansvarlig er Jonas Juveli med bl.a. 4 gull fra junior-NM vil være ansvarlig for kurset, og vil være instruktør. Ronny fra IFO vil også hjelpe til på kurset.

Kurs 1 vil starte inne der vi går gjennom kart og hva de forskjellige fargene er, før vi går en tur ut og kikker på de forskjellige detaljene på kartet rundt om på stadion.

Kurs 2 vil foregå i skogen ved skiløypene der vi skal finne noen poster og lærer litt mer om stier og skog på kartet.

Prisen vil være kr 0

Kurset blir holdt fra hallen, så ungene blir hentet her etter kl 15:30! Ikke henting før det da vi er ute i skogen.

Utstyr:

Eneste som kreves av utstyr er ekstra tøy/skift for man kommer til å gå steder hvor det er vått. Evt. også et par ekstra sko.

Påmelding:

Vi har erfart fra tidligere gratis kurs at ikke alltid barna vil være med på kurset. Dette har enkelte tilfeller gått utover kvalitetene på kurset. Så det er viktig at dere ikke melder på deres barn før man faktisk vet at barnet vil være med på kurset. Da må vi i fremtiden måtte ta betalt for våre gratis kurs, for å opprettholde kvaliteten.

Har man ikke IFO-plass på mandager er det mulig å bytte dag. Da gir dere bare beskjed til Ronny på mail.

Påmelding skjer til ronny@konnerud.no med emne “påmelding orienteringskurs” senest søndag 16.oktober.
Fra et tidligere orienteringskurs, hvor Jonas Juveli innledningsvis startet med litt teori om kart.