Plan uke 19

I det som ser ut som en perfekt uke for uteaktivitet fortsetter vi å være mye ute. Det blir mange dager hvor vi er nede på Kjeldaas Arena og har ulike aktiviteter, som bl.a. megafotball og megabocca. Uka avsluttes med hoppeputa, turn og kanonballturnering inne i hallen de to siste dagene.

Fra en tidligere gang med norsk kanonball på IFO. Egne baser og borger er noe som gjør det ekstra gøy for barna.