Periodeplan uke 23 + O-kurs referat

Selv om forrige uke ikke ble helt som planlagt for særlig IFO-foresatte, fulgte vi det planlagte opplegget med bl.a. grunnleggende orienteringskurs med O-trener Nora, som ble veldig vellykket. Læringskurven var bratt og meget imponerende. Ingen ting er bedre enn kommentarer som “Jaaaa jeg vet hvor vi er og vi skal bort dit”. Trykk for å se flere bilder fra O-kurset og fra resten av uka på vår facebookside.

Først litt grunnleggende teori med O-trener Nora for å forstå kartet
Ivrige barn som samarbeidet godt og løp mellom postene

Til uka satser vi på at blir en vanlig uke på IFO med to kohorter. Også satser vi på at de to siste ukene før skoleferien blir de siste med to kohorter. Før det blir en kohort i frem til vi stenger 2. juli og mest sannsynlig i mange år frem i tid 🙂 For nå vil vi ha helt vanlig IFO med en stor gjeng og en rekke kurs gjennom bortimot hele skoleåret. Vi ser for øvrig veldig frem til å få masse 1 klassinger på prøveuke 🙂

Når det gjelder kommende uke er vi i orienteringsmodus, men nå går vi over i mer rebusvarianten med bildeorientering dette også i regi av O-trener Nora. Dette går ut på at barna ser på et og et bilde og så skal de kjenne igjen dette stedet. For på det stedet finner de bokstaver og skal deretter sette sammen det berømte løsningsordet og andre ord. Begge kohorter skal ha bildeorientering, mens andre høydepunkter denne uka vil være friidrettsdag, IFO-Champions League, hoppeputa, apparatsisten, capture the flag/skogskanonball. Hele planen for uka finner dere under bildet!

Fra ukas O-kurs med Nora hvor barna fikk god kart forståelse og fikk prøvd seg både med andre IFO instruktører og på egenhånd

KOHORTER OG OPPMØTESTED VED HENTING PÅ SKOLENE:

Kohort 1:

1 og 2 klasse – Konnerud skole. Base: Kafeteriaen i Konnerudhallen. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting:  Vanlig IFO tlf: 986 23 030. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet ved porten like ved Fretex containerne.

Kohort 2:

Vestbygda skole. Base: Kafeteriaen i KonnerudhallenOppmøtested ved henting på skolen Vestbygda skole: Det vanlige stedet i bunn av bakken ved “strømhuset e.l” like ved bekken. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 

+

3 klasse – Konnerud skole. Base: Klubbhuset. Oppmøtested ved henting på skolen: Ved sykkelparkeringen like ved parkeringsplassen.  Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 986 88 020 (Camilla)

Tlf ved henting på ettermiddagen:

Påpeker at ved informasjon som f. eks at ditt barn ikke kommer på IFO den aktuelle dagen så er det vanlig IFO tlf som gjelder 986 23 030. Mens ved henting er det følgende:

  • Tlf nr hallen ved henting kohort 1: 986 23 030 (vanlig IFO tlf)
  • Tlf nr klubbhuset ved henting kohort 2: 986 88 020 (Camilla)