Periodeplan uke 21

Til uka blir det egen hjuldag på IFO for to av kohortene. Da skal de bl.a. få utfordringer som balanse og hopp/humper i sykkeløypa.

KOHORTER OG OPPMØTESTED VED HENTING PÅ SKOLENE:

Kohort 1: Vestbygda skole. Base: Lillehallen i Konnerudhallen. Oppmøtested ved henting på skolen Vestbygda skole: Det vanlige stedet i bunn av bakken ved “strømhuset e.l” like ved bekken. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: Vanlig IFO tlf: 986 23 030.

Kohort 2: 3 klasse – Konnerud skole. Base: Kafeteriaen i Konnerudhallen. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting:  916 74 173 (Ronny). Oppmøtested ved henting på skolen: Ved sykkelparkeringen like ved parkeringsplassen.

Kohort 3: 2 klasse – Konnerud skole. Base: Klubbhuset. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet ved porten like ved Fretex containerne. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 986 88 020 (Camilla)

Tlf ved henting på ettermiddagen:

Påpeker at ved informasjon som f. eks at ditt barn ikke kommer på IFO den aktuelle dagen så er det vanlig IFO tlf som gjelder 986 23 030. Mens ved henting er det følgende:

  • Tlf nr hallen ved henting kohort 1: 986 23 030 (vanlig IFO tlf)
  • Tlf nr hallen ved henting kohort 2: 916 74 173 (Ronny)
  • Tlf nr klubbhuset ved henting kohort 3: 986 88 020 (Camilla)