Periodeplan uke 18

Uka som har vært har vi vært mye ute i det flotte været. Trebåtprosjektet hvor barna skulle lage sine egne båter og senere sjøsette de har to av kohortene hatt denne uka. Det slo virkelig an og vi garanterer at også den tredje kohorten skal få prøve seg på dette prosjektet mest sannsynlig i uke 19. Se hele planen og mer info for neste uke under bildene!

Flink gjeng som har lagd en veldig kreativ trebåt
Sjøsetting og seiling med trebåtene ved Hammerdammen
Lunsj, god stemning og bygging av trebåter ved Stordammen

Til uka har vi planlagt mer inneaktivitet enn vanlig fordi det er meldt veldig ustabilt vær. Vi er ikke redd for dårlig vær, men i disse koronatider ønsker vi ikke hatt noen får noen symptomer. Kohorten som er på klubbhuset vil også evt. ha aktiviteter inne på klubbhuset.

Når det gjelder kohorter og baser blir det ingen forandringer i uke 18 i forhold til forrige uke.

KOHORTER OG OPPMØTESTED VED HENTING PÅ SKOLENE:

Kohort 1: 2 klasse – Konnerud skole. Base: Lillehallen i Konnerudhallen. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet ved porten like ved Fretex containerne. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 986 88 020 (Camilla) og evt. mandag og fredag 952 81 546 Margrethe.

Kohort 2: 3 klasse – Konnerud skole. Base: Kafeteriaen i Konnerudhallen. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 916 74 173 (Ronny). Oppmøtested ved henting på skolen: Ved sykkelparkeringen like ved parkeringsplassen.

Kohort 3: Vestbygda skole. Base: Klubbhuset. Oppmøtested ved henting på skolen Vestbygda skole: Det vanlige stedet i bunn av bakken ved “strømhuset e.l” like ved bekken. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: Vanlig IFO tlf: 986 23 030.

Tlf ved henting på ettermiddagen:

Påpeker at ved informasjon som f. eks at ditt barn ikke kommer på IFO den aktuelle dagen så er det vanlig IFO tlf som gjelder 986 23 030. Mens ved henting er det følgende:

  • Tlf nr hallen ved henting kohort 1: 986 88 020 (Camilla) og evt. mandag og fredag 952 81 546 (Margrethe)
  • Tlf nr hallen ved henting kohort 2: 916 74 173 (Ronny)
  • Tlf nr klubbhuset ved henting kohort 3: 986 23 030 (vanlig IFO tlf)