Periodeplan uke 16

Vårukene bare flyr av gårde på IFO. Det foregår mye god aktivitet på de ulike kohortene med veldig stor variasjon fra hinderløyper med ulike varianter som med ballong, koordinasjon og balanse, sykling og ikke minst veldig mange ulike leker som bl.a. sjørøverkrig og balltyven.

Hinderløype to og to med en ballong, som ikke skal treffe bakken var en fin fredagsutfordring

Til neste uke skal enda en kohort på tur ned til flotte Hammerdammen. Vi fortsetter med hinderløype og mange ulike leker. Fotball skal alle ha til uka, mens pil og bue, turn, dans, sykling/sparkesykkel skal noen kohorter innom. Det de andre kohortene ikke gjør denne uka som sykling f.eks skal de andre kohortene også ha etterhvert.

Det blir forøvrig ingen endring på kohorter og baser denne uka fra uke 15, men fra uke 17 igjen vil det bli rullering.

Viktig info kohort 2 – 3 klasse Konnerud fredag 23. april! Alle skal som forrige fredag ha med seg sykkel eller sparkesykkel og hjelm til skolen for vi triller direkte derfra kl.12 og ned til Hammerdammen.

Viktig info kohort 3 – 2 klasse Konnerud, fredag 23. april. 2 klasse går direkte til Hammerdammen fra skolen hvor det bl.a skal grilles. Henting til og med 15:45 på Hammerdammen. Mellom kl.15:45-16 går de til klubbhuset, så ingen henting da før kl.16 igjen.

KOHORTER OG OPPMØTESTED VED HENTING PÅ SKOLENE:

Kohort 1: Vestbygda skole. Base: Lillehallen i Konnerudhallen. Oppmøtested ved henting på skolen Vestbygda skole: Det vanlige stedet i bunn av bakken ved “strømhuset e.l” like ved bekken. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: Vanlig IFO tlf: 986 23 030.

Kohort 2: 3 klasse – Konnerud skole. Base: Kafeteriaen i Konnerudhallen. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 916 74 173 (Ronny). Oppmøtested ved henting på skolen: Ved sykkelparkeringen like ved parkeringsplassen.

Kohort 3: 2 klasse – Konnerud skole. Base: Klubbhuset. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet ved porten like ved Fretex containerne. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 986 88 020 (Camilla) og evt. torsdag og fredag 952 81 546 Margrethe.

Tlf ved henting på ettermiddagen:

Påpeker at ved informasjon som f. eks at ditt barn ikke kommer på IFO den aktuelle dagen så er det vanlig IFO tlf som gjelder 986 23 030. Mens ved henting er det følgende:

  • Tlf nr hallen ved henting kohort 1: 986 23 030 (vanlig IFO tlf)
  • Tlf nr hallen ved henting kohort 2: 916 74 173 (Ronny)
  • Tlf nr klubbhuset ved henting kohort 3: 986 88 020 (Camilla) og evt. torsdag og fredag 952 81 546 (Margrethe)
Samling hvor vi går igjennom noen regler og forteller om dagens aktivitet