Periodeplan uke 15

Denne uka har vært en meget fin uke på IFO med gode aktiviteter sammen med veldig flinke og motiverte barn. Det har også vært mange nye barn som startet på IFO etter påske.

Fra ukas populære apparatsisten som begge kohortene med base i Konnerudhallen har hatt. Ulike vester definerer ulike roller, noe barna synes er veldig gøy samtidig som det skaper et høyt aktivitetsnivå.

Til uka blir det en veldig variert meny med mange ulike leker og varianter. Det blir også fokus på koordinasjon og hinderløype. Dette er bare noe av det vi skal gjøre kommende uke. Merk! Kan bli endring mandag pga dårlig vær. Se hele planen under!

Det blir forøvrig ingen endring på kohorter og baser fra uke 14.

Viktig info kohort 2 – 3 klasse Konnerud fredag 16. april! Alle skal ha med seg sykkel og hjelm til skolen for vi sykler direkte derfra kl.12 og ned til Hammerdammen.

KOHORTER OG OPPMØTESTED VED HENTING PÅ SKOLENE:

Kohort 1: Vestbygda skole. Base: Lillehallen i Konnerudhallen. Oppmøtested ved henting på skolen Vestbygda skole: Det vanlige stedet i bunn av bakken ved “strømhuset e.l” like ved bekken. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: Vanlig IFO tlf: 986 23 030.

Kohort 2: 3 klasse – Konnerud skole. Base: Kafeteriaen i Konnerudhallen. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 916 74 173 (Ronny). Oppmøtested ved henting på skolen: Ved sykkelparkeringen like ved parkeringsplassen.

Kohort 3: 2 klasse – Konnerud skole. Base: Klubbhuset. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet ved porten like ved Fretex containerne. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 986 88 020 (Camilla) og evt. torsdag og fredag 952 81 546 Margrethe.

Tlf ved henting på ettermiddagen:

Påpeker at ved informasjon som f. eks at ditt barn ikke kommer på IFO den aktuelle dagen så er det vanlig IFO tlf som gjelder 986 23 030. Mens ved henting er det følgende:

  • Tlf nr hallen ved henting kohort 1: 986 23 030 (vanlig IFO tlf)
  • Tlf nr hallen ved henting kohort 2: 916 74 173 (Ronny)
  • Tlf nr klubbhuset ved henting kohort 3: 986 88 020 (Camilla) og evt. torsdag og fredag 952 81 546 (Margrethe)