Periodeplan uke 12

Denne uka ble litt annerledes enn planlagt når vi plutselig måtte gå over til rødt nivå. Men dette har vi alle erfaring med nå, så det har gått problemfritt. Kommende uke som er siste uke før påskeferien fortsetter vi med 3 kohorter fordelt på lillehallen, kafeteriaen og klubbhuset.

Fra det meget populære snøkanonballprosjektet som fortsetter neste uke for Vestbygda kohorten

Eneste forskjellen fra slutten av denne uka er at Vestbygda og 3 klasse konnerud bytter base. Dette fordi at Vestbygda som var med på del 1 av det meget populære snøkanonballprosjektet før rødt nivå også må få spilt kanonball og ikke bare bygge borger/bane. Vi fortsetter neste uke med en blanding av ute- og inneaktiviteter. Se detaljert plan under.

Kohorter og oppmøtested ved henting på skolene:

Kohort 1: 3 klasse – Konnerud skole og 1 fra Hallermoen enkelte dager. Det vil være mellom ca.12-20 stk hver dag. Base: Lillehallen i Konnerudhallen. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: Vanlig IFO tlf: 986 23 030.

Oppmøtested ved henting på skolen Konnerud skole: Ved sykkelparkeringen like ved parkeringsplassen.

Oppmøtested ved henting på skolen Hallermoen skole: Det vanlige stedet ved søppelskuret.

Kohort 2: 2 klasse – Konnerud skole. Base: Kafeteriaen. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet ved porten like ved Fretex containerne. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 986 88 020 (Camilla) og 952 81 546 Margrethe.

Kohort 3: Vestbygda skole. Base: Klubbhuset. Oppmøtested ved henting på skolen Vestbygda skole: Det vanlige stedet i bunn av bakken ved “strømhuset e.l” like ved bekken. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 916 74 173 (Ronny)

Tlf ved henting på ettermiddagen:

Påpeker at ved informasjon som f. eks at ditt barn ikke kommer på IFO den aktuelle dagen så er det vanlig IFO tlf som gjelder 986 23 030. Mens ved henting er det følgende:

  • Tlf nr hallen ved henting kohort 1: 986 23 030 (vanlig IFO tlf)
  • Tlf nr hallen ved henting kohort 2: 986 88 020 (Camilla) og 952 81 546 (Margrethe).
  • Tlf nr klubbhuset ved henting kohort 3: 916 74 173 (Ronny)