Rødt nivå ny plan og info uke 11

Her er det bare å hive seg rundt og omstille til rødt nivå på kort varsel. Men det fikser vi 🙂 En del viktig info, så les infoen og planen ovenfor nøye.

Den store endringen er at det nå vil være 3 kohorter på IFO istedenfor 2. Det betyr at den ene kohorten deles og at basene vil være følgende steder: Kafeteriaen i konnerudhallen, klubbhuset og lillehallen i Konnerudhallen.

Planleggingdag onsdag 17. mars:

I morgen onsdag 17. mars er det planleggingsdag på skolene, som betyr at de er stengt!

Men IFO holder åpent fra kl.12 for de som ønsker dette! Men man må selv komme til hallen.

Men da må dere sende mail til ronny@konnerud.no senest tirsdag 16. mars, kl.21.

Husk å ringe vanlig IFO tlf 986 23 030 for å komme inn og ved henting i morgen onsdag.

 

Kohorter og oppmøtested ved henting på skolene:

Kohort 1: 3 klasse – Konnerud skole og 1 fra Hallermoen enkelte dager. Det vil være mellom ca.12-20 stk hver dag. Base: Klubbhuset.Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: Vanlig IFO tlf: 986 23 030.

Oppmøtested ved henting på skolen Konnerud skole: Ved sykkelparkeringen like ved parkeringsplassen.

Oppmøtested ved henting på skolen Hallermoen skole: Det vanlige stedet ved søppelskuret.

Kohort 2: 2 klasse – Konnerud skole. Base: Kafeteriaen. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet ved porten like ved Fretex containerne. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 986 88 020 (Camilla) og 952 81 546 (ikke fredag) Margrethe.

 

Kohort 3: Vestbygda skole. Base: Lillehallen i Konnerudhallen. Oppmøtested ved henting på skolen Vestbygda skole: Det vanlige stedet i bunn av bakken ved “strømhuset e.l” like ved bekken. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 916 74 173 (Ronny)

Tlf ved henting på ettermiddagen:

Påpeker at ved informasjon som f. eks at ditt barn ikke kommer på IFO den aktuelle dagen så er det vanlig IFO tlf som gjelder 986 23 030. Mens ved henting er det følgende:

  • Tlf nr hallen ved henting kohort 1: 986 23 030 (vanlig IFO tlf)
  • Tlf nr hallen ved henting kohort 2: 986 88 020 (Camilla) og 952 81 546 (ikke fredag) (Margrethe).
  • Tlf nr hallen ved henting kohort 3: 916 74 173 (Ronny)