Periodeplan uke 11

IFO fortsetter med to kohorter, men den ene kohorten vil være på klubbhuset. Dette fordi lillehallen nå skal brukes til idrett- og skoleaktivitet av idrettslaget og Svensedammen skole (når de har lov med tanke på smittevern). Det vil være kohort 1 som har vært i kafeteriaen den siste tiden, som skal være på klubbhuset de neste to ukene (11 og 12).

Til uka setter vi bl.a. i gang med et spennende snøkanonballprosjekt for de som er på klubbhuset. Ellers fortsetter vi med mye vinteraktiviteter frem mot påske. De som er på klubbhuset er naturlig nok mye ute, men det vil også bli tid til å se på film før og etter aktivitet. De som er i hallen får en god blanding av inne- og uteaktiviteter. Se hele planen under!

Kohorter og oppmøtested ved henting på skolene:

Kohort 1: 3 klasse – Konnerud skole, Vestbygda og Hallermoen. Det vil være mellom ca.12-20 stk hver dag. Base: Klubbhuset.Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: Vanlig IFO tlf: 986 23 030.

Oppmøtested ved henting på skolen Konnerud skole: Ved sykkelparkeringen like ved parkeringsplassen.

Oppmøtested ved henting på skolen Vestbygda skole: Det vanlige stedet i bunn av bakken ved “strømhuset e.l” like ved bekken.

Oppmøtested ved henting på skolen Hallermoen skole: Det vanlige stedet ved søppelskuret.

Kohort 2: 2 klasse – Konnerud skole. Base: Kafeteriaen. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet ved porten like ved Fretex containerne. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 986 88 020 (Camilla) og 952 81 546 (ikke fredag) Margrethe

Tlf ved henting på ettermiddagen:

Påpeker at ved informasjon som f. eks at ditt barn ikke kommer på IFO den aktuelle dagen så er det vanlig IFO tlf som gjelder 986 23 030. Mens ved henting er det følgende:

  • Tlf nr hallen ved henting kohort 1: 986 23 030 (vanlig IFO tlf)
  • Tlf nr hallen ved henting kohort 2: 986 88 020 (Camilla) og 952 81 546 (ikke fredag) (Margrethe).

IFO-plass og IFO-sekk:

Garderobene brukes av kohort 2, mens kohort 1 som er på klubbhuset har tingene sine ved plassen sin + IFO sekken der.

Ikke egen påmelding, men …

Det blir ingen egen påmelding. Men vi vil heller at dere sier i fra så fort som mulig allerede nå i helga eller i starten av uka hvis dere vet at ditt barn ikke skal. Det hjelper oss veldig i forbindelse med en utfordrende tid når det kommer til logistikk.

Si i fra god tid på mail til ronny@konnerud.no. Merk! Sier dere i fra samme dag, da sender dere melding til IFO tlf 986 23 030.

Mat:

Matserving forblir som vanlig på de to “basene” ved at det er voksne som smører maten. Varmmat minst 1 gang pr uke.