Periodeplan uke 8

IFO fortsetter som det har vært de siste ukene med to kohorter. Det vil ikke bli noen forandringer på kohortene og basene.

Flott vintervær om dagen, så det blir naturlig nok mye typiske vinteraktiviteter som aking, ski og nå også skøyter igjen. I disse VM-tider blir det mye IFO-VM med Alpin-VM denne uka for kohort 2 også ser vi frem mot bl.a. SKI-VM i vinterferien. 

Kohorter og oppmøtested ved henting på skolene:

Kohort 1: 3 klasse – Konnerud skole, Vestbygda og Hallermoen. Det vil være mellom ca.12-20 stk hver dag. Base:Kafeteriaen.

Oppmøtested ved henting på skolen Konnerud skole: Ved sykkelparkeringen like ved parkeringsplassen.

Oppmøtested ved henting på skolen Vestbygda skole: Det vanlige stedet i bunn av bakken ved “strømhuset e.l” like ved bekken.

Oppmøtested ved henting på skolen Hallermoen skole: Det vanlige stedet ved søppelskuret.

Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: Vanlig IFO tlf: 986 23 030.

Kohort 2: 2 klasse – Konnerud skole. Base: Lillehallen. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet ved porten like ved Fretex containerne. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 986 88 020 (Camilla) og 952 81 546 (Margrethe). 

Tlf ved henting på ettermiddagen:

Påpeker at ved informasjon som f. eks at ditt barn ikke kommer på IFO den aktuelle dagen så er det vanlig IFO tlf som gjelder 986 23 030. Mens ved henting er det følgende:

  • Tlf nr hallen ved henting kohort 1: 986 23 030 (vanlig IFO tlf)
  • Tlf nr hallen ved henting kohort 2: 986 88 020 (Camilla) og 952 81 546 (Margrethe).

IFO-plass og IFO-sekk:

Garderobene brukes av kohort 1, mens kohort 2 som er i lillehallen har tingene sine ved plassen sin + IFO sekken der.

IFO garderoben vil brukes for de som er i kohort 1 i kafeteriaen. Alle barna får egen plass på de to basene og der vil også IFO-sekken ligge.

Ikke egen påmelding, men …

Det blir ingen egen påmelding. Men vi vil heller at dere sier i fra så fort som mulig allerede nå i helga eller i starten av uka hvis dere vet at ditt barn ikke skal. Det hjelper oss veldig i forbindelse med en ufordrende tid når det kommer til logistikk. Dette har fungert bra den siste tiden.

Si i fra god tid på mail til ronny@konnerud.no. Merk! Sier dere i fra samme dag, da sender dere melding til IFO tlf 986 23 030.

Mat:

Matserving forblir som vanlig på de to “basene” ved at det er voksne som smører maten med munnbind på. Varmmat minst 1 gang pr uke.

Vinterferien uke 9:

Påmelding og mer info om vinterferien kommer senest mandag.

Fra ukas rumpeldunk som vi også fortsetter med denne uka