Plan uke 49 med kohort info

Denne uka har vært veldig fin på IFO. Barna trives godt med kohorter og med å rullere mellom stedene med ulikt opplegg. Parkour har bl.a. vært en suksess for andre uke på rad. Vi håper forøvrig å snart kunne spenne på oss skia på IFO, men det blir tidligst fra uke 50.

Forskjellen fra uke 48 til 49 blir ikke veldig stor annet enn at vi som nevnt rullerer på opplegget og litt hvor de ulike kohortene holder base. Det vil si at kommende f.eks skal en ny kohort ned til klubbhuset, stedet hvor det bl.a. er skøyter to ganger i uka.

Men litt justering på planen er det fra uke til uke. Husk å se hvilke dager det er skøyter f.eks.

Periodeplan uke 49

Kohorter og oppmøtested ved henting på skolene:

Obs! I samråd med Konnerud skole kan hentesteder bli endret på kort varsel, men da sender vi ut mail.

Merk! Kohortene vil rullere fra uke til uke hvor de har base slik at ikke en kohort er fast på klubbhuset. Kohortene vil derimot forbli de samme. På Konneud skole endrer vi ikke oppmøtested ved henting etter skolen fra uke til uke for det kan bli veldig forvirrende for barna. Men vi har justert hentestedet med 50 m for Konnerud – 3 klasse slik at det nå er der de parkerer syklene ved parkeringsplassen. Barna vet det allerede 🙂

Kohort 1: 3 klasse – Konnerud skole. Base: Kafeteriaen.Oppmøtested ved henting på skolen: Ved sykkelparkeringen like ved parkeringsplassen. Tlf nr i forbindelse med henting: 986 23 030 (vanlig IFO tlf)

Kohort 2: Vestbygda skole. Base: Klubbhuset ved Kjeldaas Arena. Adresse: Jarlsbergveien 121, 3032  Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet i bunn av bakken ved “strømhuset e.l” like ved bekken. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: Linn-Cecilie: 962 04 325 Merk! Sindre: 977 83 883 (Fredag)

Kohort 3: 2 klasse – Konnerud skole + 1 elev fra Hallermoen skole et par dager. Base: Lillehallen. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet ved porten like ved Fretex containerne. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 986 88 020 (Camilla) og 952 81 546 (Margrethe).

Tlf ved henting på ettermiddagen:

Påpeker at ved informasjon som f. eks at ditt barn ikke kommer på IFO den aktuelle dagen så er det vanlig IFO tlf som gjelder 986 23 030. Mens ved henting er det følgende:

  • Tlf nr hallen ved henting kohort 1 – 3 klasse: 986 23 030 (vanlig IFO tlf)
  • Tlf nr hallen ved henting kohort 2 – 2 klasse: Camilla: 986 88 020 og Margrethe: 952 81 546
  • Tlf klubbhuset ved henting: Linn-Cecilie: 962 04 325 Merk! Sindre: 977 83 883 (Fredag)

Det samme gjelder ved henting på ettermiddagen for kohortene som har base i Konnerudhallen. Unntaket er for de som skal hente på klubbhuset, de må ringe  Camilla på 986 88 020 også kommer Camilla eller Margrethe ut med ditt barn.

IFO-plass og IFO-sekk:

Alle barna får egen plass på de ulike basene og der vil også IFO-sekken ligge.

Ikke egen påmelding, men …

Vi fortsetter også denne uka med å ikke ha egen påmelding. Men vi vil heller at dere sier i fra så fort som mulig allerede nå i helga eller i starten av uka hvis dere vet at ditt barn ikke skal. Det hjelper oss veldig i forbindelse med en ufordrende tid når det kommer til logistikk. Dette har fungert bra denne uka.

Si i fra god tid på mail til ronny@konnerud.no. Merk! Sier dere i fra samme dag, da sender dere melding til IFO tlf 986 23 030.

Mat:

Matserving forblir som vanlig på de tre “basene” ved at det er voksne som smører maten.