Plan uke 48 med kohort info

Det å dele inn i kohorter slik at det blir mindre grupper har gått veldig bra denne uka. Vi har også fått inntrykk av at barna er fornøyd med en slik løsning. Forskjellen fra uke 47 til 48 blir ikke veldig stor annet enn at vi rullerer på opplegget og litt hvor de ulike kohortene holder base. Det vil si at kommende f.eks skal en ny kohort ned til klubbhuset, stedet hvor det bl.a. er skøyter to ganger i uka.

Periodeplan uke 48

Fra tirsdagens skøyteøkt på kunstisen

Kohorter og oppmøtested ved henting på skolene:

Merk! Kohortene vil rullere fra uke til uke hvor de har base slik at ikke en kohort er fast på klubbhuset. Kohortene vil derimot forbli de samme. På Konneud skole endrer vi ikke oppmøtested ved henting etter skolen fra uke til uke for det kan bli veldig forvirrende for barna.

Se viktig info om annet oppmøtested enn vanlig for en kohort!

Kohort 1: Vestbygda skole. Base: Kafeteriaen. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet i bunn av bakken ved “strømhuset e.l” like ved bekken.

Kohort 2: 2 klasse – Konnerud skole + 1 elev fra Hallermoen skole et par dager. Base: Klubbhuset ved Kjeldaas Arena. Adresse: Jarlsbergveien 121, 3032 Drammen. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet ved porten like ved Fretex containerne. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 986 88 020 (Camilla) og 952 81 546 (Margrethe).

Kohort 3: 3 klasse – Konnerud skole. Base: Lillehallen. Oppmøtested ved henting på skolen: Samme som forrige uke! Ved den nedre porten retning Konnerudhallen, som ble brukt i våres for flere av 3 klassingene. 

Tlf ved henting på ettermiddagen:

Påpeker at ved informasjon som f. eks at ditt barn ikke kommer på IFO den aktuelle dagen så er det vanlig IFO tlf som gjelder 986 23 030. Det samme gjelder ved henting på ettermiddagen for kohortene som har base i Konnerudhallen. Unntaket er for de som skal hente på klubbhuset, de må ringe  Camilla på 986 88 020 også kommer Camilla eller Margrethe ut med ditt barn.

IFO-plass og IFO-sekk:

Alle barna får egen plass på de ulike basene og der vil også IFO-sekken ligge.

Ikke egen påmelding, men …

Vi fortsetter denne uka med å ikke ha egen påmelding. Men vi vil heller at dere sier i fra så fort som mulig allerede nå i helga eller i starten av uka hvis dere vet at ditt barn ikke skal. Det hjelper oss veldig i forbindelse med en ufordrende tid når det kommer til logistikk. Dette har fungert bra denne uka.

Si i fra god tid på mail til ronny@konnerud.no. Merk! Sier dere i fra samme dag, da sender dere melding til IFO tlf 986 23 030.

Mat:

Matserving forblir som vanlig på de tre “basene” ved at det er voksne som smører maten.