Plan uke 47 med viktig kohort info

Det er en spesiell tid vi er inne i og nå blir det en forandring både i skole- og IFO hverdagen for IFO-barna. Derfor viktig at dere leser all informasjon nedenfor nøye. Vi har jo fått en del gode erfaringer med dette fra i våres med å dele opp i tre kohorter på IFO, men dagene og opplegget blir litt annerledes enn det man er vant med. Vi evaluerer fortløpende og fra uke til uke slik at opplegget blir best mulig.

Husk! IFO-foresatte får ikke lov til å gå inn i forbindelse med henting, slik det har vært et par uker nå.

Når det gjelder rengjøring o.l vil det bl.a. bli hyppig vask av kontaktflater også vil vi være nøye med håndvask på barna i forbindelse med mat. Voksne har også på seg munndbind ved f.eks henting med bil, maxi-taxi og evt. rutebuss.

Plan uke 47:

Opplegget de tre neste ukene vil i utgangspunktet fungere slik at det vil være bortimot likt opplegg fra uke til uke på hver base. Også vil kohortene rullere hvilken base de er på disse tre ukene.

Periodeplan uke 47 

Kohorter og oppmøtested ved henting på skolene:

Merk! Kohortene vil rullere fra uke til uke hvor de har base slik at ikke en kohort er fast på klubbhuset. Kohortene vil derimot forbli de samme.

Se viktig info om annet oppmøtested enn vanlig for en kohort!

Kohort 1: 2 klasse – Konnerud skole + 1 elev fra Hallermoen skole et par dager. Base: Lillehallen. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet ved porten like ved Fretex containerne.

Kohort 2: 3 klasse – Konnerud skole. Base: Klubbhuset ved Kjeldaas Arena. Adresse: Jarlsbergveien 121, 3032 Drammen. Oppmøtested ved henting på skolen: Nytt sted! Ved den nedre porten retning Konnerudhallen, som ble brukt i våres for flere av 3 klassingene. Tlf nr som brukes i forbindelse med henting: 986 88 020. 

Kohort 3: Vestbygda skole. Base: Kafeteriaen. Oppmøtested ved henting på skolen: Det vanlige stedet i bunn av bakken ved “strømhuset e.l” like ved bekken.

Tlf ved henting på ettermiddagen:

Påpeker at ved informasjon som f. eks at ditt barn ikke kommer på IFO den aktuelle dagen så er det vanlig IFO tlf som gjelder 986 23 030. Det samme gjelder ved henting på ettermiddagen for kohortene som har base i Konnerudhallen. Unntaket er for de som skal hente på klubbhuset, de må ringe  Camilla på 986 88 020 også kommer Camilla, Lincy eller annen voksen ut med ditt barn.

IFO-plass og IFO-sekk:

Alle barna får egen plass på de ulike basene og der vil også IFO-sekken ligge.

Ikke egen påmelding, men …

Vi vil denne uka ikke ha egen påmelding da vi tar utgangspunkt i at alle skal alle dager slik de er påmeldt. Men vi vil heller at dere sier i fra så fort som mulig allerede nå søndag eller i starten av uka hvis dere vet at ditt barn ikke skal. Det hjelper oss veldig i forbindelse et meget ufordrende tid når det kommer til logistikk. Viser det seg at ingen sier i fra i god tid når ditt barn ikke skal vil det bli egen påmelding uke for uke med påmeldingsfrister som må overholdes.

Si i fra god tid på mail til ronny@konnerud.no. Merk! Sier dere i fra samme dag, da sender dere melding til IFO tlf 986 23 030.

Mat:

Matserving forblir som vanlig på de tre “basene” ved at det er voksne som smører maten.