Ronny Sørensen ny administrativ leder på IFO

Ida hadde sin siste arbeidsdag 31.5.17, fra 1.juni er det Ronny Sørensen som overtar arbeidsoppgavene til Ida.

Ronny kan kontaktes på ronny@konnerud.no eller tlf 916 74 173