Plan sommerferien uke 25

Egen hjul- og rulleskidag første uka av sommerferien på IFO

Påmelding og info sommerferie uke 25 og 26

Påmeldingsfrist onsdag 16 juni

Periodeplan uke 24

Siste vanlig uke på IFO før skoleferien med fokus på orientering

Periodeplan uke 23 + O-kurs referat

Mye ulike aktiviteter på planen som bildeorientering og hoppeputa

Ledige plasser på IFO til høsten

IFO tilbyr gratis prøveuke før eller etter sommerferien

Periodeplan uke 22

Egen orienteringsdag med egen o-trener og hjuldag

Periodeplan uke 21

Bytting av baser for to av kohortene

Periodeplan uke 20

Mye uteaktiviteter på IFO

Periodeplan uke 19

Det blir en kort men spennende og variert uke på IFO

Påmelding fredag 14. mai

Påmeldingsfrist til inneklemt fredag er lørdag 8. mai