UTSATT! Medlemsmøtet 6. desember er utsatt til januar.

Medlemsmøtet er utsatt til nyåret. Ny dato kommer.
Det ble tatt en vurdering før og over helgen 4. desember om gjennomføringen av møtet. Mandag 6. desember ble det konkludert av administrasjon, sammen med styret i laget, at et medlemsmøte med de nye restriksjonene, i forbindelse med covid, ikke tjente sin hensikt i dag mandag. Derfor har vi valgt å utsette dette. Vi beklager overfor alle dem som har satt av tid i dag til å komme på møtet og håper dere møter igjen når måtet blir satt opp igjen.


Originaltekst til møtet for forberedende tanker: “Det blir et medlemsmøte hvor det åpnes for innspill og forslag til retningen vi skal ha i Hovedlaget i årene fremover.
Retningen i Hovedlaget setter retningen for alle grupper, og alt arbeid som legges ned både av ansatte og frivillige.”

På agendaen står:
Hva er grunnverdiene våre?
Hvor ønsker vi å være om noen år?
Hva er det viktigste vi driver med i KIL?
Er “sammen om noe” et slogan vi vil beholde – eller finnes det bedre alternativer?

Youtube

Møtet vil bli streamet over youtube. Interaksjon med møtet vil kunne da skje over chat – og på interaktive tjenester vi kommer til å kjøre på skjerm på møtet.

Strategiplan

Dette er en del av prosessen med å lage ny strategiplan for hovedlaget – det vil også være mulig å melde om dine synspunkter i et eget spørreskjema – eller direkte til konnerud@konnerud.no på mail. Merk da mailen med “Strategi” i Emnefeltet.