Sportsplan

Her finner du utdrag av sportsplanen. Retningslinjer for trener, oppmann og foreldrekontakter finner du her sammen med enkle prinsipper for Konnerud IL v/Håndballgruppa

Sportsplan KIL håndball