Oppmann

Alle lag i Konnerud Håndball skal ha en oppmann på laget sitt. Oppmann har ansvar for å følge opp disse punktene:

 • Ha det administrative ansvaret for treningsgruppa.
 • Skal ordne med utstyr til treningsgruppa, og sørge for at det er på plass når det skal brukes til trening og kamp. Dette gjelder blant annet:  Drakter med riktig nummer og reklame og nødvendig førstehjelpsutstyr.
 • Melde på til turnering i samråd med trener.
 • Holde spillelister oppdatert til enhver tid, og melde eventuelle endringer til sekretær.
 • Omberamme kamper og følge med på kamper i samråd med trener. Dette gjelder vanlig seriespill og mini/aktivitetsturneringer.
 • Sammen med trener, passe på at riktig lagoppstilling er lagt inn i digital kamprapport i MinHåndball.
 • Passe på at nye spillere blir meldt inn i hovedforeningen Konnerud IL.
 • Sørge for at aktivitetsavgift og lisens er betalt.
 • Arrangere treningskamper i samarbeid med trener.
 • Ha ansvaret for å følge opp trener og foreldrekontakt.
 • Gjøre seg kjent med sportsplanen.
 • Arrangere foreldremøter for laget minimum to ganger per år.