Foreldrekontakt

Alle lag i Konnerud Håndball skal ha en foreldrekontakt på laget sitt. Foreldrekontakten har ansvar for å følge opp disse punktene:

  • Være bindeleddet mellom foreldre, trener og oppmann.
  • Arrangere sosiale arrangementer (miljøskapende tiltak) for spillere og foreldre.
  • Hjelpe til å skaffe arvtakere til oppmann, foreldrekontakt, dugnadsansvarlig, kioskansvarlig og hallvakt dersom det er behov for dette.
  • Hjelpe til å støtte gjennomføring av forskjellige arrangement for laget, blant annet kamper, turneringer og overnattingsturneringer.
  • Gjøre seg kjent med Sportsplanen.