Dugnadsansvarlig

Konnerud Håndball er avhengig av frivillig innsats, og det er mange som yter en fantastisk innsats i ulike verv i håndballgruppa. Frivillig innsats er en unik mulighet til å bidra ekstra for våre unge håpefulle, samtidig som det skaper fellesskapsfølelse, og er veldig sosialt. Man trenger ikke være god på håndball for å bidra.

Alle lag i Konnerud Håndball skal ha en dugnadsansvarlig på laget sitt. Dugnadsansvarlig har ansvar for å følge opp disse punktene:

  • Fordele dugnader pålagt av håndballgruppa mellom treningsgruppas foreldre. Dette gjelder når laget har ansvarsdag i Konnerudhallen, dugnad knyttet opp mot mini-/aktivitetsturnering og dugnad på klubbens to turneringer, Drammen Håndballcup og Nyttårscupen. I tillegg andre arrangement som håndballgruppa påtar seg. Se fanen arrangement og velg dugnad for mer informasjon.
  • Arrangere eventuelle dugnader der inntekten går direkte til laget. Egne lagsdugnader kan ikke gå på bekostning av håndballgruppas dugnader.

    Siden håndballgruppa er avhengig av frivillig innsats, vil det være to dugnadsfritak per lag som har foreldretrenere, og i tillegg har styremedlemmer fritak fra dugnad. Lag som har flere foreldretrenere, velger selv hvordan de organiserer fritaket/fritakene.