Sekretariatinstruks

På denne siden ligger det informasjon for deg som skal sitte i sekretariat under kamper i Konnerudhallen. For mer utfyllende informasjon se permen som ligger på dommerrommet.

Trykk på linken for å lese instruks: Sekretariatsinstruks

Trykk på linken for å lese instruksen til: Bruksanvisning Stramatel – klokke i hallen