Sportslig utvalg

I Konnerud Håndball jobber rollene rekruttleder, juniorleder, sportslig leder og styreleder sammen i et sportslig utvalg. Når det gjelder henvendelser rundt det sportslige i Konnerud Håndball, så skal alle henvendelser komme til sportslig utvalg. For henvendelser som skal til styret, skal styreleder kontaktes.

Kontaktinfo til sportslig utvalg:

Rekruttleder 7 – 12 år: Stine Sveia Nilsen, stine.sveia@gmail.com                                                                                         Therese Guldbrandsen, thethogul@gmail.com

Sportslig leder: Lene Håheim Pedersen, lenehaheim@gmail.com

Styreleder: Jørn Ellingsen, handball@konnerud.no