Politiattest

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Det er påkrevd at alle styremedlemmer, trenere, oppmenn, foreldrekontakter, og de som er med på aktivitet for barn og ungdom i Konnerud IL søker om, og viser frem godkjent politiattest. Politiattest i idrettslag må fornyes hvert 3. år.

Søk attest her

Godkjent attest sendes inn på mail til sekretær Anne Hallerud, annehall@online.no