Melde skade

Hva gjør du når det har skjedd en skade i forbindelse med håndball?

Hvis en skader seg under trening, kamp eller reise i forbindelse med håndball, er det viktig at skaden varsles til forsikringsselskaper så fort som mulig og på riktig måte.

Spillere under 13 år, og trenere, er forsikret gjennom sitt medlemskap i Konnerud Idrettslag. Det er derfor viktig at alle er registrerte medlemmer, slik at en er dekket av forsikring dersom uhellet skulle inntreffe.

Spillere over 13 år, dommere og trenere med lisens er dekket gjennom sin Lise/Lise Pluss lisens. Det er krav om at alle over 13 år som spiller håndball har lisens (ikke frivillig).

Idrettens Skadetelefon er åpen alle dager 9-21 Ring 02033