Lisens og forsikring

Fra og med det året man fyller 13 år, må spilleren betale lisens for å kunne delta i serie-/cup-spill. Klubben må registrere lisenspliktige spillere i MinIdrett, og spiller må opprette egen profil i MinIdrett.

Lisensen betales til Norges Håndballforbund, og dekker en forsikring for spilleren. Denne gjelder også ved deltakelse i turneringer i utlandet, dersom lagleder i forkant har rapportert inn deltagelsen til Region Sør. Alle dommere skal også løse lisens på samme måte.

Kostnaden for lisens er avhengig av hvilken forsikringsavtale som velges – Lise eller Lise pluss.

For en nærmere orientering omkring lisenser henvises til Norges Håndballforbunds lisenssider.

Spillere under 13 år, og trenere, er forsikret gjennom sitt medlemskap i Konnerud Idrettslag. Alle barn som deltar i aktivitet gjennom idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund, er dekket av en barneidrettsforsikring.