Hospitering

I Konnerud Håndball har vi tilbud om hospitering til de mest ambisiøse utøverne som vi ser trenger utfordringer. Hospitering gjelder fra alderen 12 år, og det vil bli gjort en samlet vurdering mellom trenere og sportslig utvalg om hospitering er aktuelt. Hospitering går ut på at spillere i en definert periode får delta på en eller flere treninger med lag som har utøvere som er ett år eldre. Hospitering skal alltid være et tilbud i tillegg til trening i egen gruppe, ikke i stedet for. Dette skal løses i god dialog mellom trenere og sportslig utvalg.

Konnerud Håndball tilbyr spillere muligheter til hospitering gjennom avtale inngått mellom begge treningsgrupper trenere, spiller og foreldre. Trenerne melder inn sine aktuelle utøvere til laget i klassen over, og tar kontakt med sportslig utvalg. Sammen lager de en avtale med hvilke dager ekstra tilbudet skal være, og for hvilken periode. Det bør alltid være en prøveperiode, for å se hvordan dette fungerer for utøveren selv.

Det bør ikke være mer enn 3-5 spillere som hospiterer, og vi ønsker i utgangspunktet ikke at enkeltspillere skal hospiterer alene. Trenerne er ansvarlig for at den enkelte utøver tilpasser treningsmengden sin riktig slik at det ikke blir belastningsskader. Det er viktig å merke seg at hospitering i hovedsak handler om ekstra trening, ikke nødvendigvis deltakelse i kamp. Om hospiterende spiller deltar i kamp må det sees i sammenheng med spillerens totalbelastning.

Ved en eventuell hospitering skal det fylles ut et vurderingsskjema for de aktuelle spillerne. Skjemaene leveres til treneren for laget i alderstrinnet over og til sportslig utvalg. Det skal alltid fylles ut en evaluering av utøveren i etterkant, som leveres spillerens trener og til sportslig utvalg. Hospitering skal følges tett opp av begge lags trenere.