Styret

Styret sesongen 2018-2019

Funksjon Navn E-post
Fungerende Leder Skjalg Jarnang jarnang@salomon-johansen.no
Nestleder Thea Hajum Utvik thea.hajum@hotmail.com
Sportslig leder Ann Karin Bjørnstad annk.jaegtvik@gmail.com
Arrangement- og Driftsansvarlig Kurt-Helge Størseth kurt.helge.storseth@ebnett.no
Økonomiansvarlig Nina Holmsveen Nina.holmsveen@gjensidige.no
PR & Sponsor ansvarlig Thomas Austad austad@salomon-johansen.no
Sekretær Anne Hallerud annehall@online.no