Styret

Styret sesongen 2019-2020

 

Funksjon Navn E-post
Fungerende Leder Thea Hajum Utvik thea.hajum@hotmail.com
Nestleder Annette Nordal Johansen annettenordal@hotmail.com
Sportslig leder Kontakt Leder
Arrangement- og Driftsansvarlig Kurt-Helge Størseth kurt.helge.storseth@ebnett.no
Økonomiansvarlig Jan Erik Hansen-Zahl janerikhz@gmail.com
PR & Sponsor ansvarlig Thomas Austad austad@salomon-johansen.no
Sekretær Anne Hallerud annehall@online.no
Rekruttledere Lene Håheim Pedersen

Stine Sveia Nilsen

lenehped@gmail.com

stine.sveia@drmk.no