Styret

Styret sesongen 2020 – 2021

 

Funksjon Navn E-post
Leder Thea Hajum Utvik thea.hajum@hotmail.com
Nestleder/Juniorleder Annette Nordal Johansen annettenordal@hotmail.com
Sportslig leder  Lene Håheim Pedersen

lenehaheim@gmail.com

Arrangement- og Driftsansvarlig Kurt-Helge Størseth kurt.helge.storseth@ebnett.no
Økonomiansvarlig Jan Erik Hansen-Zahl janerikhz@gmail.com
PR & Sponsor ansvarlig Erik Bechensten erik@gbooking.no
Sekretær Anne Hallerud annehall@online.no
Rekruttleder

Dommeransvarlig

Stine Sveia Nilsen

Erik Kirsch Gundersen

stine.sveia@gmail.com

erik.gundersen@altiboxmail.no