Styret

Styret sesongen 2022 – 2023

 

Funksjon Navn E-post
Leder Jørn Ellingsen jorn.ellingsen@gmail.com
Nestleder Tone Lise Grindheim tone.grindheim@gmail.com
Sportslig leder  Lene Håheim Pedersen

lenehaheim@gmail.com

Arrangement- og Driftsansvarlig Stine Sveia Nilsen stine.sveia@gmail.com
Økonomiansvarlig Jan Erik Hansen-Zahl janerikhz@gmail.com
Sponsor  Linda Helleland lindahell40@gmail.com
Sekretær Anne Hallerud annehall@online.no
Rekruttleder

 

 

 

Dommeransvarlig

Stine Sveia Nilsen

Therese Guldbrandsen

 

Kristin Garmo

stine.sveia@gmail.com

 

thethogul@gmail.com

 

 

kristingarmo@hotmail.com