Styret

Styret sesongen 2022 – 2023

 

Leder: Jørn Ellingsen – jorn.ellingsen@gmail.com

 

Nestleder: Tone Lise Grindheim – tone.grindheim@gmail.com

 

Sportslig leder: Lene Håheim Pedersen – lenehaheim@gmail.com

 

Rekruttleder: Therese Guldbrandsen –  thethogul@gmail.com

 

Arrangementsansvarlig: Stine Sveia Nilsen – stine.sveia@gmail.com

 

Økonomiansvarlig: Jan Erik Hansen -Zahl –  janerikhz@gmail.com

 

Sponsor: Linda Helleland – lindahell40@gmail.com

 

Dommeransvarlig: Kristin Garmo – kristingarmo@hotmail.com

 

Barnekampleder: Stine Feiring Olsen 

                               Are Sauren – are.sauren@outlook.com

 

Sekretær: Anne Hallerud – annehall@online.no