Styret

Styret sesongen 2020 – 2021

 

Funksjon Navn E-post
Leder Thea Hajum Utvik thea.hajum@hotmail.com
Nestleder/Juniorleder Annette Nordal Johansen annettenordal@hotmail.com
Sportslig leder  Lene Håheim Pedersen

lenehaheim@gmail.com

Arrangement- og Driftsansvarlig Konnerud Håndball handball@konnerud.no
Økonomiansvarlig Jan Erik Hansen-Zahl janerikhz@gmail.com
Corona ansvarlig  Thea Hajum Utvik thea.hajum@hotmail.com
Sekretær Anne Hallerud annehall@online.no
Rekruttleder

 

Barnekampleder

Dommeransvarlig

Stine Sveia Nilsen

 

Erik Kirsch Gundersen

Kristin Garmo

stine.sveia@gmail.com

 

erik.gundersen@altiboxmail.no

kristingarmo@hotmail.com