Styret

Styret sesongen 2021 – 2022

 

Funksjon Navn E-post
Leder Thea Hajum Utvik thea.hajum@gmail.com
Nestleder/Juniorleder Annette Nordal Johansen annettenordal@hotmail.com
Sportslig leder  Lene Håheim Pedersen

lenehaheim@gmail.com

Arrangement- og Driftsansvarlig Jørn Ellingsen jorn.ellingsen@gmail.com
Økonomiansvarlig Jan Erik Hansen-Zahl janerikhz@gmail.com
Sponsor  Linda Helleland lindahell40@gmail.com
Sekretær Anne Hallerud annehall@online.no
Rekruttleder

 

 

 

Barnekampleder

Dommeransvarlig

Stine Sveia Nilsen

 

 

 

June Refsnes

Kristin Garmo

stine.sveia@gmail.com

 

 

 

June.refsnes@gmail.com

kristingarmo@hotmail.com