Jenter 2006

Kontaktinformasjon jenter 2006 Konnerud

  • Trener: Elin Skoglund, 908 29 353, e-post
  • Trener: Hege Kirkhorn, 924 54 575, e-post
  • Foreldrekontakt: Ingeborg Elfven, e-post

Kontaktinformasjon jenter 2006 Hallermoen

  • Trener: Mari Lindland, 920 43 499, e-post

Kontaktinformasjon jenter 2006 Vestbygda

  • Trener: Jo-Are Bjerk, 480 49 074, e-post
  • Assistenttrener: Stian Holter Langsether, 913 83 679, e-post

Velkommen til Jenter 2006

Dette innlegget er et referanseinnlegg som kan endres av lagets web-kontakt. For å bli web-kontakt må man delta på et 1-times web-kurs der man gjennomgår hvordan innlegg skal legges inn og hvilke kjøreregler som gjelder.