Jenter 1999

Kontaktopplysninger jenter 1999

  • Trener: Benedikte Kopperud, e-post
  • Assistenttrener: Terje Jensen, e-post
  • Oppmann: Terje Jensen
  • Foreldrekontakt: Tron Kinserdal, 900 49 103, e-post

 

Velkommen til Jenter 1999

Dette innlegget er et referanseinnlegg som kan endres av lagets web-kontakt. For å bli web-kontakt må man delta på et 1-times web-kurs der man gjennomgår hvordan innlegg skal legges inn og hvilke kjøreregler som gjelder.