Gutter 2003

Beskrivelse av laget her.

Link til tabell:

Kontaktpersoner gutter 2003

  • Trener: Fredrik Huuse, 98061525, e-post
  • Assistenttrener: Marcus Persson, 48188995, e-post
  • Assistenttrener: Knut-Helge Jakobsen, 94140031, e-post
  • Lagleder: Lennart Hansson, 95032757, e-post
  • Oppmann: Marcus Persson, 48188995, e-post
  • Foreldrekontakt: Tommy Ranum, 94822006, e-post
  • Web-kontakt:
  • Ullmax koordinator:

 

Velkommen til Gutter 2003

Dette innlegget er et referanseinnlegg som kan endres av lagets web-kontakt. For å bli web-kontakt må man delta på et 1-times web-kurs der man gjennomgår hvordan innlegg skal legges inn og hvilke kjøreregler som gjelder.