Gutter 2001

Beskrivelse av laget her.

Link til tabell:

Kontaktpersoner gutter 2001

  • Trener: Vidar Midtgård, 991 50 568, e-post
  • Ass.Trener: Espen Falla, 948 69 021, e-post
  • Hjelpetrener: Frode Løkken, 415 60 504, e-post
  • Hjelpetrener: Anita Burud, 901 19 554, e-post
  • Hjelpetrener: Merethe Taang Larsen, 410 05 795, e-post
  • Oppmann: Espen Falla, 948 69 021, e-post
  • Foreldrekontakt: Anne H. Hallerud, 958 36 028, e-post
  • Kioskvakt: Gro Defries, 416 04 072, e-post
  • Web-kontakt:
  • Ullmax koordinator: Endre Kirkholm

Velkommen til Gutter 2001

Dette innlegget er et referanseinnlegg som kan endres av lagets web-kontakt. For å bli web-kontakt må man delta på et 1-times web-kurs der man gjennomgår hvordan innlegg skal legges inn og hvilke kjøreregler som gjelder.