Innlegg publisert i

 • Årsberetning 2019 Konnerud håndball

  Økning i antall medlemmer, innstramming på kostnadssiden, mange aktive dommere.

  Dette er noen av punktene du kan lese mer om i årsberetningen for Konnerud håndball 2019.Velkommen til årlig gruppemøte mandag 9.mars kl 18.00 i Kafeteriaen i Konnerudhallen.

  ( NB signert utgave, regnskap og budsjett fås ved
  henvendelse til styret og i Konnerudhallen fra mandag 2.mars)

  Årsberetning Konnerud håndball -2019.doc uten signatur

 • Velkommen til Konnerud Nyttårscup

  Konnerud Nyttårscup er en nattcup for jenter og gutter i alderen 10 - 13 år, tilhørende Region Sør 1.januar - 3.januar 2021.

  Turneringen gjennomføres i Konnerudhallen på toppen av Drammen, og vi har et mål om at det skal være høyt sportslig fokus og høy kvalitet på arrangementet.

  Har dere lyst til å starte det nye året med samhold, begeistring, lagbygging, mye spilletid og et godt sportslig tilbud så kom til oss på cup!