Innlegg publisert i

  • Glassverkethallen 7. desember 2014

    Et lite minne fra premieutdelingen i Glassverkethallen 7. desember 2015 – jenter 2005 Hallermoen. Super innsats av jentene!