Dugnader i klubben

Konnerud Håndball er basert på frivillighet og god dugnadsånd. Under kan dere se hvilken dugnader hver årsklasse vil ha ansvar for gjennom en sesong. Vi vil takke alle som bidrar med dugnadsarbeid i klubben vår, dere er med å bidrar til at vi kan gi barna våre gode håndball opplevelser gjennom sesongen.

Billett, sekretariat og kiosk:
Denne dugnaden gjelder hele sesongen fra 11 år og opp.
Hvert lag vil få tildelt 4-6 dugnadsvakter fordelt før og etter jul. Vaktene vil være å bemanne kafeen og hallvakt. Billett og sekretariat bemanner dere under egen kamp.

Onsdagsrenn januar/februar:
Aldersklassen 7–10 år har ansvar for kafeen under onsdagsrennet. Det blir fordelt en onsdag til hvert lag.

Mini og aktivitetsturnering:
En til to før jul og en til to etter jul.
Spillende lag arrangerer turneringen sammen med arrangementsansvarlig i Konnerud Håndball. Dugnadsvaktene er kafe, sekreteriat, hallvakt, billett, infodisk.