Årlig gruppemøte i Konnerud Håndball

Det er tid for årlig gruppemøte i Konnerud Håndball. Alle gruppene i KIL må avholde gruppemøte hvor beretning for foregående år og regnskap gås gjennom, valg av styrets representanter og innkomne saker. Dette er medlemmenes møte, og i forkant av møtet kan medlemmene fremme forslag som tas opp på gruppemøtet. Alle medlemmer har møterett, talerett og forsslagsrett.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man være medlem i Konnerud IL, og ha fylt 15år.

Vi ønsker velkommen til årlig gruppemøte torsdag 9. mars kl 18.00. Møtet blir avholdt i kafeteriaen i Konnerudhallen. Vel møtt.

Saksliste:
Åpning og godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av:
Ordstyrer
Sekretær for gruppemøtet
2 personer til underskrift av protokollen

Årsberetning 2022
Styrets beretning
Regnskap 2022
Budsjett 2023

Valg:
Valgkomiteen innstilling
Valg

Innkomne saker

Innkomne saker sendes til Gruppeleder Jørn Ellingsen innen 16.februar
jorn.ellingsen@gmail.com
Signert Årsberetning foreligger i Konnerudhallen.