Vi følger nasjonale regler og det som er tillatt og anbefalt fra Regjeringen.

Til spillere, dommere, trenere, støtteapparat og foresatte i
Konnerud håndball

Det er snart halvveis i sesongen og julefri står for døra. I år kommer kanskje fridagene litt tidligere fra håndballtreningen enn vanlig og vi ønsker å informere om at dette er slik håndballen gjør det fra i dag 14.desember 2021 og til nye restriksjoner foreligger.

Vi følger nasjonale regler og det som er tillatt og anbefalt fra Regjeringen.

Spillere tilhørende barne- og ungdomsskole kan avholde trening inne, men det bør ikke være mer enn 20 spillere til stede.

Spillere tilhørende videregående skole, som er under 20 år, kan avholde trening inne med avstand, men det bør ikke være mer enn 20 spillere til stede.

Spillere tilhørende dame- og herrelag /senior under 20 år kan trene inne med avstand.

Spillere tilhørende dame- og herrelag/senior over 20 år kan trene ute med avstand.

Vi holder ikke avslutninger eller sosiale aktiviteter inne.

Det vil ikke bli spilt kamper i perioden fram til 11. januar, men denne perioden kan bli forlenget.
Regjeringen anbefaler også å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer både ute og innendørs, som kamper og turneringer.

Til trenere:
Dere kjenner deres spillergruppe best.
Dere vet hvordan stemningen er både i spillergruppa og foreldregruppa og smittetrykket tilhørende deres trinn.
Dere kjenner best deres egen hverdag og antall nærkontakter dere har.
Dere kan selv være med å bestemme om det skal tilbys trening på deres lag, og sparr gjerne med oss om dette hvis det er ønskelig.
Spillere som av ulike årsaker ikke kommer på trening skal vurderes på lik linje med de som har vært på trening når kamper skal spiller igjen i 2022.

Til foresatte:
Dere kjenner deres barn og familie.
Dere vet hvilke hensyn dere må og bør ta for deres familie både i hverdagen og med tanke på julefeiringen som kommer.
Dere bestemmer om deres barn skal delta på treningen.

Til spillere:
Du vet at dette er vanskelig både for deg selv, trenere og ikke minst mamma og pappa å bestemme om du skal få lov til å gå på trening, men det er mamma og pappa som bestemmer.
Du har helt sikkert lyst til å trene håndball akkurat nå, men det kan hende at det er lurt å ikke delta på trening de nærmeste dagene.
Du vet at treningene starter på helt vanlig måte igjen når dette er over.
Vi vet at du har lyst til å vise treneren at du vil komme på trening, og at for de eldste spillerne kan du tenke at du kanskje kan få mindre spilletid etter nyttår fordi du ikke var på trening før jul.
Dette skal du ikke tenke på, fordi det er noen andre enn treneren din som har bestemt reglene akkurat nå, og ikke minst at det er mamma og pappa som bestemmer over deg.

Til dommerne:
Dere har i år gjort en kjempe jobb ute på banen og vi takker dere for at dere med 1 år uten trening på å blåse i fløyta i sesongen i fjor, har vist vei i kamper og blåst i riktig retning denne høsten. TAKK!

Til alle:
Trening er frivillig.
Vi viser respekt for de som ikke har mulighet til eller får lov til å delta på trening.
Vi viser respekt for de som ønsker å delta på trening.
Vi snakker godt om tiltakene som nå settes inn og ser frem til en spennende 2.halvdel av sesongen.

Med ønske om god dager.

Hilsen Styret
Konnerud håndball
14.desember 2021