Treninger frem til 11. april

Ved gjennomføring av trening gjelder de generelle råd og retningslinjer som er gitt av Helsemyndighetene, og veilederen for trening fra Norges Håndballforbund.

Alle trenere i Konnerud Håndball må sette seg inn i, og rette seg etter disse retningslinjene.

• Spillere opp til og med 20 år må frem til 11 april trene utendørs, under forutsetning av at man overholder retningslinjer, og så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer. Alle deltakerne som er med på treninger må komme fra samme kommune.
• Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.
• Alle økter er frivillig, og det skal ikke utøves press for å møte på trening, og heller ikke ha noen konsekvenser å ikke møte. Dette gjelder også andre trenere og utøveres holdninger til utøvere og trenere som velger å ikke møte på organisert trening.

Våre retningslinjer for trening

  1. Alle trenere sørge for at sine spillere ikke møter på trening dersom spilleren eller noen i deres nærmeste familie er syk eller i karantene/ventekarantene. Oppdages det smitte i laget skal det meldes inn til styreleder i Konnerud Håndball Thea Hajum.
  2. Deltakerlister skal føres for hver trening, og oppbevares av trener i minimum 10 dager. Deretter makuleres listene.
  3. Alle tilknyttet sportslig virksomhet (spillere, trenere, ledere, etc) plikter å følge retningslinjer, råd og anbefalinger fra myndigheter, Folkehelseinstituttet, NIF og Norges Håndballforbund.
  4. Det skal ikke være andre til stede under trening enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene. Foreldre kan ikke være tilstede.
  5. Flere slike grupper på 10 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt med god avstand, og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene. Treningsgruppene skal i størst mulig grad være de samme.
  6. Lagene sørge for at det holdes god avstand under oppmøte og avslutning av øktene.