Strengeste tiltak er innført i idretten

Myndighetene har mandag kveld innført de strengeste retningslinjene for Viken. Disse innføres fra og med midnatt, natt til 16. mars. Tiltakene vil vare frem til 11. april.

For Konnerud Håndball betyr dette at ingen barn og unge kan trene innendørs fremover. Det vil være lov å trene utendørs for de under 20 år. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde 2 meteres avstand mellom deltakerne, og har en gruppestørrelse på maks 10 personer.

Du kan lese mer om tiltakene som er innført her: https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/innforer-svart-strenge-koronatiltak-i-drammen-kommune/