Trening for de under 20 år er fortsatt tillatt, men kamper avlyses

Formannskapet vedtok i kveld ny lokal koronaforskrift

Det er fortsatt tillatt å gjennomføre organiserte treninger innendørs for barn og unge under 20 år. Alle utøvere som går på skole med rødt smittevernnivå må gjennomføre aktiviteten med god avstand.

Treningene må derfor gjennomføres på en slik måte at spillerne kan holde minst èn meters avstand til andre og unngå fysisk kontakt. Treninger skal gjennomføres i faste treningsgrupper, og hospitering vil ikke være mulig så lenge skolene er på rødtnivå.

Kampaktivitet og lignende er ikke tillatt.

Her kan du lese mer om retningslinjene fra kommunen: https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/ma-holde-god-avstand-under-fritidsaktiviteter/