Årsberetning Konnerud Håndball 2020

Årsberetningen til Konnerud Håndball for 2020 er klar, og vi ønsker velkommen til årlig gruppemøte mandag 8. mars kl 19.00. Møtet blir avholdt i kafeteriaen i Konnerudhallen eller digitalt. Vel møtt.

Saksliste:

  1. Åpning og godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Valg av:
    • Ordstyrer
    • Sekretær for årsmøtet
    • 2 personer for underskrift av protokoll

Årsberetning – 2020
Styrets beretning

4. Regnskap 2020
5. Budsjett 2021
6. Valg av styremedlemmer
7. Innkomne saker
8. Eventuelt, saker må meldes styret senest mandag 1.mars

Signert utgave av årsberetningen foreligger i Konnerudhallen.