Årsberetning Konnerud Håndball 2020

Årsberetningen til Konnerud Håndball for 2020 er klar, og vi ønsker velkommen til årlig gruppemøte mandag 8. mars kl 19.00. Møtet blir avholdt i kafeteria i Konnerudhallen og digitalt. Vel møtt.

Link til digitalt oppmøte: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_N2EyMjNjYjMtZTI1MS00NmQ3LWFiMWEtNDA0OTYyNjE0NjZh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25228586a946-a5bd-4d1a-a4f2-23d8accd3d29%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522d8fecde3-ac96-42f6-a5f9-7e7c73ac30aa%2522%257D%26fbclid%3DIwAR0neXUfoH2TF4oh5xU-BttO7SEPyCwXW12eNaBo4KACE15IEiSiGYBT1rI%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a4730e5a-d0ba-4e05-a058-3b552907e9af&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Saksliste:

  1. Åpning og godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Valg av:
    • Ordstyrer
    • Sekretær for årsmøtet
    • 2 personer for underskrift av protokoll

Årsberetning – 2020
Styrets beretning

4. Regnskap 2020
5. Budsjett 2021
6. Valg av styremedlemmer
7. Innkomne saker
8. Eventuelt, saker må meldes styret senest mandag 1.mars

Signert utgave av årsberetningen foreligger i Konnerudhallen.